Trần Mai Ninh tuyển thơ văn

Giới thiệu đến độc giả tuyển tập thơ văn của nhà thơ Trần Mai Ninh

Trần Mai Ninh tuyển thơ văn

Trần Mai Ninh

Hội Nhà Văn

2015

Tóm tắt

Nền văn học Việt Nam được Bác Hồ đặt nền móng từ những năm đầu thế kỉ 20 và có bước phát triển rực rỡ từ sau cách mạng Tháng 8/1945, đặc biệt là trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng lại đất nước sau Chiến tranh. Đó là thành tựu to lớn và phong phú cả về nội dung, tư tưởng, nghệ thuật và đội ngũ sáng tác. Những tác phẩm văn học kết tinh tài năng, tâm huyết của nhiều thế hệ nhà văn đã đi vào ký ức hàng triệu người Việt Nam, góp phần nuôi dưỡng và bảo vệ tâm hồn và nhân cách con người Việt Nam, làm giàu có thêm những giá trị văn hóa Việt Nam mà ông cha ta đã dày công xây dựng. Tập đại thành văn học cách mạng và kháng chiến là bức tượng đại kỳ vĩ ghi lại diện mạo đất nước và con người Việt Nam về một thời kì vĩ đại của dân tộc, đưa tiến trình hiện đại hóa văn học lên một tầm cao mới.

Nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn vào nền văn học cách mạng, Đảng và Nhà nước quyết định trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước cho các tác phẩm văn học xuất sắc. Nhà nước đã quyết định giao cho hội Nhà văn Việt Nam và Nhà xuất bản Hội nhà văn thực hiện dự án “Công bố và phổ biến các tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước”. Giai đoạn thực hiện ( 2014 – 2015). Bộ sách gồm những tác phẩm của 121 tác giả được trao Giải thưởng Nhà nước qua 3 đợt, năm 2001, năm 2007 và năm 2012

Nhà thơ Trần Mai Ninh tên thật là Nguyễn Thường Khanh, quê ở Thanh Hóa. Ngoài bút danh Trần Mai Ninh, ông còn có các bút danh khác là Mai Đỗ, Hồng Diên, CK. Trần Mai Ninh để lại nhiều tác phẩm cho đời, nhưng nổi tiếng hơn cả là bài thơ "Nhớ máu".
Thơ văn Trần Mai Ninh ra đời vào giai đoạn đất nước ta sôi sục ý chí đấu tranh chống thực dân Pháp, giành lại hòa bình và độc lập dân tộc. Các tác phẩm của ông bắt nguồn từ lòng yêu nước, thương dân sâu sắc và lý tưởng cách mạng chói ngời tinh thần bất khuất, khí phách kiên cường của người chiến sĩ cách mạng một khi dấn thân trên con đường đấu tranh giành lại hòa bình và độc lập dân tộc.

Trích dẫn

Trần Mai Ninh. Trần Mai Ninh tuyển thơ văn, Hội Nhà Văn, 2015

Bộ sưu tập

Văn học – Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Trần Mai Ninh tuyển thơ vănThơ : Trăng hai mùa; Thấp thoáng trăm năm Thơ: Kể chuyện Vũ Lăng; Hoa dứa trắng; Quê chồng

Trần Mai Ninh tuyển thơ văn

Thơ : Trăng hai mùa; Thấp thoáng trăm năm

Thơ: Kể chuyện Vũ Lăng; Hoa dứa trắng; Quê chồng

Mã QR

Trần Mai Ninh tuyển thơ văn

Nội dung

  • Thứ Sáu, 16:05 28/10/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

中級から伸ばすビジネスケースで学ぶ日本 =Nhật Bản để học hỏi từ các trường hợp kinh doanh trung gian

Thứ Sáu, 16:00 28/10/2022

HBR guide to building your business case : Tell a compelling story. Identify stakeholders. Analyze risk and return

Thứ Sáu, 15:39 28/10/2022

ニュースの日本語 聴解50中級後半~ = Tin tức Tiếng Nhật Nghe nói 50 Trình độ Trung cấp ~

Thứ Sáu, 15:37 28/10/2022

日本語の発音教室 理論と練習 = Lớp học lý thuyết và thực hành phát âm tiếng Nhật

Thứ Sáu, 15:32 28/10/2022

HBR Guide to Better Business Writing

Thứ Sáu, 15:22 28/10/2022