Timesaver For Exams-IELTS Starter Reading 4.0 - 5.5

Sách cung cấp 25 bài học luyện kỹ năng đọc dành cho học viên trình độ trung cấp bước đầu làm quen với bài thi IELTS khối Học thuật (Academic).

Timesaver For Exams-IELTS Starter Reading 4.0 - 5.5

Julie Moore

Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

2018

Abstract

Sách cung cấp 25 bài học luyện kỹ năng đọc dành cho học viên trình độ trung cấp bước đầu làm quen với bài thi IELTS khối Học thuật (Academic).

Hầu hết chủ đề trong sách đều mang tính toàn cầu và đa số hoạt động được thiết kế tương ứng với các dạng câu hỏi trong bài đọc IELTS (ví dụ: chọn đúng tiêu đề của đoạn văn, điền thông tin còn thiếu vào chỗ trống, ghép hai phần phù hợp của câu…).

Bài thi mẫu giúp thí sinh làm quen với bài thi thật.

Nhiều lời khuyên hữu ích giúp thí sinh tránh được các lỗi thường gặp và nâng cao kỹ năng làm bài để đạt kết quả tốt nhất ở bài thi thực tế.

Đây là tài liệu bổ sung lý tưởng cho bất cứ giáo trình trung cấp nào.

Citation

Julie Moore, Timesaver For Exams-IELTS Starter Reading 4.0 - 5.5, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2018

Collection

Lĩnh vực Ngoại Ngữ

Related document

Timesaver For Exams-IELTS Starter Reading 4.0,5.5In Other Words: A Coursebook on TranslationFundamentals of Translation
Timesaver For Exams-IELTS Starter Reading 4.0,5.5In Other Words: A Coursebook on TranslationFundamentals of Translation

QR code

Timesaver For Exams-IELTS Starter Reading 4.0,5.5

Content

  • Thứ Sáu, 23:20 04/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Thứ Sáu, 23:18 04/11/2022

实用汉越互译技巧 = Kỹ năng dịch tiếng Hán - Việt thực dụng

Thứ Sáu, 23:15 04/11/2022

Giáo trình kinh tế thương mại - Dùng cho chuyên ngành quản trị kinh doanh - thương mại quốc tế.

Thứ Sáu, 23:12 04/11/2022

The open organization : Igniting passion and performance

Thứ Sáu, 23:05 04/11/2022

The Macro economy to day ninth edition

Thứ Sáu, 22:00 04/11/2022