Teaching English as a Foreign or Second Language (Third Edition): A Self-Development and Methodology Guide

This book is a teacher development and methodology book. It can be used by those of you who are learning to teach English as a foregn language (EFL) and English as a second language (ESL) as a part of your pre – sevice teacher education program. It can also be used as a teacher development text in in -service teacher development programs as a source for experienced EFL/ESL teachers who would like to refresh their knowledge and see their teaching differently. In addition this book can act as an exploratory text for those who are simply curios about teaching EFL/ESL or by those who have accepted an EFL/ESL teaching position without the benefit of a formal teacher education program and are unprepared to take on all of the respomsibilities of being a teacher.

Teaching English as a Foreign or Second Language (Third Edition): A Self-Development and Methodology Guide

Gebhard, Jerry G.

University of Michigan Press ELT

2017

Abstract

This book is a teacher development and methodology book. It can be used by those of you who are learning to teach English as a foregn language (EFL) and English as a second language (ESL) as a part of your pre – sevice teacher education program. It can also be used as a teacher development text in in -service teacher development programs as a source for experienced EFL/ESL teachers who would like to refresh their knowledge and see their teaching differently. In addition this book can act as an exploratory text for those who are simply curios about teaching EFL/ESL or by those who have accepted an EFL/ESL teaching position without the benefit of a formal teacher education program and are unprepared to take on all of the respomsibilities of being a teacher.

Contents:

  • Seft-Development, Exploration and Settings;
  • Principles of EFL/ESL Teaching;
  • Teaching Lanuage Skills

Citation

Gebhard, Jerry G. Teaching English as a Foreign or Second Language, Third Edition: A Self-Development and Methodology Guide. University of Michigan Press ELT, 2017.

Collection

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

Teaching English as a Foreign or Second Language, Third Edition: A Self-Development and Methodology GuideSuccessful nonverbal communication: Principles and applications Great Britain: Top sights, authentic experiences
Teaching English as a Foreign or Second Language, Third Edition: A Self-Development and Methodology GuideSuccessful nonverbal communication: Principles and applicationsGreat Britain: Top sights, authentic experiences

QR code

Teaching English as a Foreign or Second Language, Third Edition: A Self-Development and Methodology Guide

Content

  • Thứ Sáu, 09:54 29/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Whidbey Island # 1: The edge of nowhere

Thứ Hai, 09:14 15/08/2022

River God

Thứ Hai, 08:56 15/08/2022

Ring of Thieves

Thứ Hai, 08:47 15/08/2022

Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNC

Thứ Hai, 08:36 15/08/2022

Rendezvous with Rama

Thứ Hai, 08:30 15/08/2022

Cẩm nang kỹ thuật trình bày văn bản - hợp đồng

Thứ Sáu, 09:52 29/04/2022

Language for Specific Purposes. Research and Translation across Cultures and Media

Thứ Sáu, 09:26 29/04/2022

Key Issues in English for Specific Purposes in Higher Education

Thứ Sáu, 09:16 29/04/2022

The handbook of english for specific purposes

Thứ Sáu, 09:11 29/04/2022

Giáo trình Bài tập cơ sở dữ liệu

Thứ Sáu, 09:08 29/04/2022

Video giới thiệu