Signals and systems: Analysis using transform methods and MATLAB

The second edition of Signals and Systems: Analysis Using Transform Methods and MATLAB®has been extensively updated while retaining the emphasis on fundamental applications and theory that has been the hallmark of this popular text.

Signals and systems : Analysis using transform methods and MATLAB

Michael J. Roberts

McGraw-Hill

2012

Abstract

The text includes a wealth of exercises, including drill exercises, and more challenging conceptual problems. The book is intended to cover a two-semester course sequence in the basics of signals and systems analysis during the junior or senior year.

Citation

Roberts, Michael J. Signals and systems: analysis using transform methods and MATLAB. McGraw-Hill Professional, 2012.

Collection

Bộ sưu tập Điện tử, Viễn thông

Related document

Signals and systems : Analysis using transform methods and MATLABThe UMTS air - interface in RF engineering: design and operation of UMTS networksMicrowave bandpass filters for wideband communications
Signals and systems: Analysis using transform methods and MATLABThe UMTS Air-Interface in RF Engineering: Design and Operation of UMTS NetworksMicrowave Bandpass Filters for Wideband Communications

QR code

Signals and systems : Analysis using transform methods and MATLAB

Content

  • Thứ Năm, 15:27 11/08/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Building the latino future Success stories for the next generation

Thứ Năm, 15:23 11/08/2022

Business research methods ninth edition

Thứ Năm, 15:13 11/08/2022

Business statistics demystified

Thứ Năm, 15:01 11/08/2022

Business Process Outsourcing: The Competitive Advantage 1st Edition

Thứ Năm, 14:52 11/08/2022

Professional ASP.NET 1.0 special edition

Thứ Năm, 14:52 11/08/2022