Sản xuất linh hoạt FMS & tích hợp CIM

Cuốn sách này được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng thuộc chuyên ngành cơ khí chế tạo. Cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng thuộc chuyên ngành cơ khí chế tạo.Đồng thời nó cũng được dùng làm tài liệu cho các ngành cơ khí chế tạo.Đồng thời nó cũng được dùng làm tài liệu cho các cán bộ giảng dạy, các học viên cao học và nghiên cứu sinh trong công tác đào tạo và nghiên cứu của mình. Ngoài ra cuốn sách còn được dùng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư và thợ điện điều chỉnh làm việc trên các máy CNC, trên các robot công nghiệp, các đường dây gia công tự động.

Sản xuất linh hoạt FMS & tích hợp CIM

Trần Văn Địch

KH&KT

2011

Tóm tắt

Trong nền sản xuất hiện đại việc thành lập các hệ thống sản xuất linh hoạt đóng một vai trò hết sức quan trọng.Hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS) cho phép tự động hóa ở mức độ cao đối với sản xuất hàng loạt nhỏ và hang loạt vừa trên cơ sở sử dụng các máy CNC, các rôbôt công nghiệp để điều khiển các đối tượng lao động, các đồ gá và các dụng cụ, các hệ thống vận chuyển – tích trữ phôi với mục đích tối ưu hóa quá trình công nghệ hóa và quá trình sản xuất.

Đặc điểm của FMS là khả năng điều chỉnh nhanh các thiết bị để chế tạo sản phẩm mới.Như vậy, nó rất thích hợp không chỉ cho sản xuất hang khối, hàng loạt lớn mà còn cho sản xuất hàng loạt vừa và nhỏ, thậm chí sản xuất đơn chiếc.

Tuy nhiên phân tích FMS trong điều kiện sản xuất đơn chiếc (ví dụ sản xuất thử nghiệm) cho thấy sự khô ngăn khớp giữa năng suất của FMS và phương pháp chuẩn bị sane xuất bằng tay (ít hiệu quả) cũng do việc sử dụng không đồng bộ các hệ thống tự động hóa mà quá trình chuẩn bị sản xuất kéo dài (cần có lao động bằng tay để mã hóa thông tin đầu vào). Sự nối kết các hệ thống tự động lẻ thành mộ thệ thống duy nhất với sự trợ giúp của mạng máy tính nội bộ cho phép tăng sản xuất lao động của các thiết kế, các nhà công nghệ và các nhà tổ chức sản xuất và do đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Các hệ thống sản xuất như vậy được gọi là hệ thống sản xuất tích hợp có sự trợ giúp của máy tính (CIM): CIM bao gồm:thiết kế trợ giúp của máy tính (CAQ) và sản xuất có sự trợ giúp của máy tính (CAM).

Hiện nay nước ta nghiên cứu về FMS và CIM mới chỉ được bắt đầu.Tài liệu về lĩnh vực này bằng tiếng việt hầu như chưa có.Các hệ thống FMS và CIM mô hình mới được trang bị ở một số trường đại học.

Nội dung cuốn sách gồm 15 chương:

 • Chương 1: Những khái niệm cơ bản về hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và Sản xuất tích hợp cso trợ giúp của máy tính CIM
 • Chương 2: Các nguyên tắc hình thành hệ thống sản xuất linh hoạt
 • Chương 3: Robot công nghiệp trong FMS
 • Chương 4: Hệ thống kiểm tra tự động của FMS
 • Chương 5: Hệ thống vận chuyển tích trữ tự động của FMS
 • Chương 6: Xác định thành phần của thiết bị của hệ thống FMS
 • Chương 7: Kho chưa tự động trong hệ thống FMS
 • Chương 8: Hệ thống điều khiển FMS
 • Chương 9: Kinh nghiệm ứng dụng FMs ở một số nước trên thế giới
 • Chương 10: Vấn đề vận hành, hướng phát triển và hiệu quả kinh tế của hệ thống FMS
 • Chương 11: Khái niệm về CIM
 • Chương 12: Tích hợp các mạng liên kết
 • Chương 13: Hợp lý hóa và tối ưu hóa CIM
 • Chương 14: Hệ thống trợ giúp ra quyết định đầu tư cho CIM
 • Chương 15: Hướng phát triển của CIM

Trích dẫn

Trần Văn Địch, Sản xuất linh hoạt FMS & tích hợp CIM, KH&KT, 2011

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (7510303)

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (7510201)

Tài liệu liên quan

Sản xuất linh hoạt FMS & tích hợp CIMTruyền động điện Control In Power Electronics: Selected Problems
Sản xuất linh hoạt FMS & tích hợp CIMTruyền động điện Control In Power Electronics: Selected Problems

Mã QR

Sản xuất linh hoạt FMS & tích hợp CIM

Nội dung

 • Thứ Sáu, 10:31 22/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Kanji look and learn

Thứ Sáu, 09:40 22/04/2022

What color is your parachute? A practical manual for Job-Hunters and Career-changers

Thứ Sáu, 09:00 22/04/2022

Apply basic communication skills

Thứ Sáu, 08:37 22/04/2022

Introduction to deep learning

Thứ Sáu, 08:32 22/04/2022

NorthStar 4: Listening &Speaking

Thứ Sáu, 08:31 22/04/2022

Video giới thiệu