Revolutionizing it: The art of using information technology effectively

Provides basic concepts of information management systems & uses information technology effectively. Analysis of project information technology, successful elements & test standards of the project.

Revolutionizing it: The art of using information technology effectively

David H. Andrews

John Wiley & Sons Inc

2002

Abstract

Provides basic concepts of information management systems & uses information technology effectively. Analysis of project information technology, successful elements & test standards of the project.

The contents of the book include: The nature of projects; In the beginning; The anatomy of a project; The elements of success; How to view projects; Deciding what to do; Controlling project scope; Who is accountable? Using packaged software; The balancing act; Using outsiders wisely; managing IT professionals; Management of projects; Building software yourself; The changing world of sortware development; A review of the RITE approach.

Citation

David H. Andrews. Revolutionizing it: The art of using information technology effectively. John Wiley & Sons Inc, 2002.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Revolutionizing it: The art of using information technology effectivelySearch engine optimization secrets : Do what you never thought possible with SEOSamsung Galaxy Tabs for dummies

Revolutionizing it: The art of using information technology effectively

Search engine optimization secrets : Do what you never thought possible with SEO

Samsung Galaxy Tabs For DUMMIES

QR code

Revolutionizing it: The art of using information technology effectively

Content

  • Thứ Hai, 14:52 15/08/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Giáo trình gia công trên máy CNC

Thứ Hai, 14:23 15/08/2022

Buying trances A new psychology of sales and marketing

Thứ Hai, 14:03 15/08/2022

Cash in on the coming real estale crash How to protect yourself from losses now, and turn a profit after the bubble bursts

Thứ Hai, 13:55 15/08/2022

Schaum’s outline of principles of computer science

Thứ Hai, 13:45 15/08/2022

Business, Government and Society Eleventh

Thứ Hai, 13:45 15/08/2022