Revisiting EFL assessment: Critical perspectives

This book examines acknowledged practices and demonstrates to teachers how to make the most out of their assessment practices. It also explores different assessment methods for skills such as reading, writing, listening and speaking.

Revisiting EFL assessment: Critical perspectives

Al-Mahrooqi

Springer

2017

Abstract

This book examines acknowledged practices and demonstrates to teachers how to make the most out of their assessment practices. It also explores different assessment methods for skills such as reading, writing, listening and speaking.

Forecasting the future of assessment and where concepts like alternative assessment and dynamic assessment are heading, it also shows how relatively new teaching methods such as communicative methodologies and problem-based learning are reflected in assessment.

This book represents a forum where contributors have presented their research and innovative ideas and practices on the important topic of assessment and opened a fresh debate on it. It offers an excellent reference guide for EFL teachers, practitioners, researchers and testing and assessment specialists.

Each chapter examines central issues in assessment and their connection with teaching and learning in EFL contexts.

Citation

Al-Mahrooqi. Revisiting EFL assessment: Critical perspectives. Springer, 2017

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Revisiting EFL assessment: Critical perspectivesEssentials of the living worldI gained in praying
Revisiting EFL assessment: Critical perspectivesEssentials of the living worldI gained in praying

QR code

Revisiting EFL assessment: Critical perspectives

Content

  • Thứ Ba, 14:28 18/04/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

On location 1 : Reading and writing for success in the content areas

Thứ Ba, 14:13 18/04/2023

Open court reading power vocatulary database installation and user guide

Thứ Ba, 13:50 18/04/2023

Programming Microcontrollers in C

Thứ Ba, 13:26 18/04/2023

Managing and Mining Multimedia Databases

Thứ Ba, 13:13 18/04/2023

Giáo trình trang bị điện

Thứ Ba, 10:59 18/04/2023