Programming Language Pragmatics (Fourth Edition)

Programming Language Pragmatics, Fourth Edition, is the most comprehensive programming language textbook available today. It is distinguished and acclaimed for its integrated treatment of language design and implementation, with an emphasis on the fundamental tradeoffs that continue to drive software development.

Programming Language Pragmatics (Fourth Edition)

Scott, Michael L.

Morgan Kaufmann

2016

Abstract

Programming Language Pragmatics, Fourth Edition, is the most comprehensive programming language textbook available today. It is distinguished and acclaimed for its integrated treatment of language design and implementation, with an emphasis on the fundamental tradeoffs that continue to drive software development.

The book provides readers with a solid foundation in the syntax, semantics, and pragmatics of the full range of programming languages, from traditional languages like C to the latest in functional, scripting, and object-oriented programming. This fourth edition has been heavily revised throughout, with expanded coverage of type systems and functional programming, a unified treatment of polymorphism, highlights of the newest language standards, and examples featuring the ARM and x86 64-bit architectures.

  • Updated coverage of the latest developments in programming language design, including C & C++11, Java 8, C# 5, Scala, Go, Swift, Python 3, and HTML 5
  • Updated treatment of functional programming, with extensive coverage of OCaml
  • New chapters devoted to type systems and composite types
  • Unified and updated treatment of polymorphism in all its forms
  • New examples featuring the ARM and x86 64-bit architectures

(https://www.amazon.com/)

Citation

Scott, Michael L. Programming Language Pragmatics (Fourth Edition). Morgan Kaufmann, 2016.

Collection

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

 Programming Language Pragmatics (Fourth Edition) The Oxford Handbook of Cognitive LinguisticsPragmatics (second edition)
Programming Language Pragmatics (Fourth Edition)
The Oxford Handbook of Cognitive LinguisticsPragmatics (second edition)

QR code

 Programming Language Pragmatics (Fourth Edition)

Content

  • Thứ Sáu, 09:02 06/05/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Whidbey Island # 1: The edge of nowhere

Thứ Hai, 09:14 15/08/2022

River God

Thứ Hai, 08:56 15/08/2022

Ring of Thieves

Thứ Hai, 08:47 15/08/2022

Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNC

Thứ Hai, 08:36 15/08/2022

Rendezvous with Rama

Thứ Hai, 08:30 15/08/2022

Giải tích: Giáo trình lý thuyết và Bài tập có hướng dẫn giải – Tập 1

Thứ Năm, 18:06 05/05/2022

Đầu tư tài chính

Thứ Năm, 15:47 05/05/2022

Kinh tế học vĩ mô = Principles of macroeconomics

Thứ Năm, 15:23 05/05/2022

The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics

Thứ Năm, 15:22 05/05/2022

Mastering Windows Server 2012 R2

Thứ Năm, 15:11 05/05/2022

Video giới thiệu