Pearson new international edition Diagnosis of automative, electrical systems

The electrical system is one of the most important systems in a vehicle today. Every year more and more components and systems use electricity. Those technicians who really know and understand automotive electrical and electronic systems will be in great demand

Pearson new international edition Diagnosis of automative, electrical systems

James D. Halderman

Pearson

2014

Abstract

The electrical system is one of the most important systems in a vehicle today. Every year more and more components and systems use electricity. Those technicians who really know and understand automotive electrical and electronic systems will be in great demand
Electricity may be difficult for some people to learn for the following reasons:
It cannot be seen
Only the results of electricity can be seen
It has to be detected and measured
The test results have to be interpreted
Contents:

 1. Electrical fundamentals

 2. Electrical circuits and ohm's law

 3. Series, parallel, and series - parallel circuits

 4. Circuit testers and digital meters

 5. Oscilloscopes and graphing multimeters

 6. Automotive wiring and wire repsir

 7. Wiring schematics and circuit testing

 8. Capacitance and capacitors

 9. Magnetism and electromagnetism

 10. Electionic fundamentals

 11. Computer fundamentals

 12. CAN and network communications

 13. Batteries

 14. Battery testing and service

 15. Cranking system

 16. Cranking system diagnosis and service

 17. Charging system

 18. Charging system diagnosis and service

 19. Lighting and sidnaling circuits

 20. Driver information and navigation systems

 21. Horn, wiper, and blower motor circuits

 22. Accessory circuits

 23. Airbag and pretensioner circuits

 24. Audio system operation and diagnosis

 25. On - board diagnosis

 26. Temperature sensors

 27. Throttle position (TP) sensors

 28. MAP/BARO sensors

 29. Mas air flow sensors

 30. Oxygen sensors

 31. Ignition system operation and diagnosis

 32. Fuel pumps, lines, and filters

 33. Fuel - injection components and operation

 34. Electronic throttle control system

 35. Fuel - injection system diagnosis and service

 36. Vehicle emission standards and testing

 37. Emission control devices operation and diagnosis

 38. Scan tools and engine performance diagnosis

 39. Hybrid safety and service procedures

 40. Fuel cells and advanced technologies.

Citation

James D. Halderman, Pearson new international edition Diagnosis of automative, electrical systems, Pearson, 2014

Collection

Lĩnh vực Công nghệ Ô tô

Related document

Pearson new international edition Diagnosis of automative, electrical systemsAutomotive Service: Inspection, Maintenance, Repair ( Sixth Edition)Advanced Automotive Fault Diagnosis. Automotive Technology: Vehicle Maintenance and Repair

Pearson new international edition Diagnosis of automative, electrical systems

Automotive Service: Inspection, Maintenance, Repair ( Sixth Edition)Advanced Automotive Fault Diagnosis. Automotive Technology: Vehicle Maintenance and Repair

QR code

Pearson new international edition Diagnosis of automative, electrical systems

Content

 • Thứ Tư, 10:33 15/02/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Cambride English IELTS 13 Academic with Answer

Thứ Tư, 09:54 15/02/2023

Mindful Listening

Thứ Tư, 09:53 15/02/2023

Giáo trình cao học hệ thống thông tin quản trị - từ góc nhìn kinh doanh

Thứ Tư, 09:45 15/02/2023

외국인 유학생을 위한 대학 글쓰기 = Kỹ năng viết ở Đại học - dành cho sinh viên quốc tế

Thứ Tư, 09:38 15/02/2023

Giáo trình Tổ chức và định mức lao động

Thứ Tư, 09:32 15/02/2023