Mindful Listening

Have you ever tried to have a conversation with somebody who wasn’t listening to you? Could you tell? Have you ever seen yourself nodding and smiling during a conversation while in your mind you were landing the space shuttle? Expertly, you might add. And do you think it was obvious you were in orbit?

Mindful Listening

Jon Kabat-Zinn

Harvard Business Review Press

2019

Abstract

What Great Listeners Actually Do; What Gets in the Way of Listening; Listening to People; Three Ways Leaders Can Listen with More Empathy; If You Aspire to Be a Great Leader, be Present; Become a better listener; To change someone's Mind, stop Talking and listen; defusing an Emotionally Charged Conversation with a Colleague

How to Practice Mindful Listening: HEAR

  1. HALT — Halt whatever you are doing and offer your full attention.
  2. ENJOY — Enjoy a breath as you choose to receive whatever is being communicated to you—wanted or unwanted.
  3. ASK — Ask yourself if you really know what they mean and if you don’t, ask for clarification. Instead of making assumptions, bring openness and curiosity to the interaction. You might be surprised at what you discover.
  4. REFLECT — Reflect back to them what you heard. This tells them that you were really listening.

Citation

Jon Kabat-Zinn. Mindful Listening. Harvard Business Review Press, 2019

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Mindful ListeningCore concepts in cultural anthropologyContemporary women's health : Issues for today and the future
Mindful ListeningCore concepts in cultural anthropologyContemporary women's health : Issues for today and the future

QR code

Mindful Listening

Content

  • Thứ Tư, 09:53 15/02/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Giáo trình cao học hệ thống thông tin quản trị - từ góc nhìn kinh doanh

Thứ Tư, 09:45 15/02/2023

외국인 유학생을 위한 대학 글쓰기 = Kỹ năng viết ở Đại học - dành cho sinh viên quốc tế

Thứ Tư, 09:38 15/02/2023

Giáo trình Tổ chức và định mức lao động

Thứ Tư, 09:32 15/02/2023

みんなの日本語 中級2 教え方の手引き= Hướng dẫn giảng dạy tiếng Nhật trung cấp 2 cho mọi người

Thứ Tư, 09:29 15/02/2023

Tiếng Trung thương mại dành cho nhân viên công ty

Thứ Tư, 08:54 15/02/2023