Oxford English Grammar Course: Advanced with Answers CD-ROM Pack

Oxford English Grammar Course Basic and Intermediate are revisions and expansions of the highly successful Good Grammar Book and How English Works. The Advanced level is completely new, and includes grammar for reading, writing and speaking

Oxford English Grammar Course: Advanced with Answers CD-ROM Pack

Swan,Michael

Oxford University Press

2011

Abstract

Oxford English Grammar Course Basic and Intermediate are revisions and expansions of the highly successful Good Grammar Book and How English Works.

The Advanced level is completely new, and includes grammar for reading, writing and speaking.

The course will enable advanced level students to benefit from Practical English Usage

A new three-level grammar course by award-winning authors Michael Swan and Catherine Walter which offers step-by-step presentation and plenty of practice.

‘Pronunciation for grammar’ CD-ROMs help students understand how grammar sounds.

Citation

Swan,Michael. Oxford English Grammar Course: Advanced with Answers CD-ROM Pack. Oxford University Press, 2011

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

Oxford English Grammar Course: Advanced with Answers CD-ROM PackRainbow TOEIC Part 7Cambride Practice Test for IELTS 1
Oxford English Grammar Course: Advanced with Answers CD-ROM PackRainbow TOEIC Part 7Cambride Practice Test for IELTS 1

QR code

Oxford English Grammar Course: Advanced with Answers CD-ROM Pack

Content

  • Thứ Sáu, 13:37 21/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Flash on English for Cooking, catering & Reception

Thứ Sáu, 13:22 21/04/2023

Technical English 2 - Course Book

Thứ Sáu, 11:10 21/04/2023

Giáo trình thiết kế dụng cụ cắt

Thứ Sáu, 10:53 21/04/2023

Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà

Thứ Sáu, 10:03 21/04/2023

Giáo trình Truyền động điện tự động

Thứ Sáu, 09:52 21/04/2023