Marketing dịch vụ công

Marketing là môn khoa học mà việc ứng dụng nó ngày càng trở lên cần thiết và phổ biến trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Theo đà phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, ngày càng có nhiều tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu và tìm cách vận dụng tư duy, quy trình và các kỹ thuật marketing trong quá trình thực hiện và quản lý các hoạt động chức năng.

Marketing dịch vụ công

Vũ Trí Dũng

ĐH Kinh tế quốc dân

2014

Tóm tắt

Marketing là môn khoa học mà việc ứng dụng nó ngày càng trở lên cần thiết và phổ biến trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Theo đà phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, ngày càng có nhiều tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu và tìm cách vận dụng tư duy, quy trình và các kỹ thuật marketing trong quá trình thực hiện và quản lý các hoạt động chức năng. Trong bối cảnh đó, những nghiên cứu ban đầu về marketing của các tổ chức công hướng tới việc làm rõ một số đặc trưng cơ bản của marketing dịch vụ công cũng như quá trình vận dụng marketing trong lĩnh vực khác xa với lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Những áp dụng marketing ở đây có liên quan đến các tổ chức cung cấp dịch vụ công (như dịch vụ vận tải hành khách trong các thành phố, dịch vụ cấp thoát nước...) cũng như các tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính (dịch vụ công chứng, dịch vụ quản lý nhân khẩu...)

Cuốn sách marleting dịch vụ bao gồm 9 chương:

+ Chương 1 : trình bày khái quát về dịch vụ công và quản lý dịch vụ công. Chương này nêu lên những đặc điểm cơ bản của dịch vụ công cũng như một số đặc chưng của quản lý dịch vụ công, đồng thời, cũng trình bày các hình thái khác nhau của khu vực công

+ Chương 2 : tập trung vào việc phân tích những đặc điểm cơ bản cảu marketing trong lĩnh vực dịch vụ công trên cơ sở khẳng định vai trò của marketing trong nền kinh tế thị trường và các đặc điểm cơ bản của marketing dịch vụ.

+ Chương 3: Chương này cũng đề cập đến hành vi của người tiêu dùng dịch vụ công và những thách thức bên ngoài cũng như các áp lực chuyển biến bên trong tổ chức công

+ Chương 4: Do marketing là một chiến lược chức năng của tổ chức và vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu chiến lược phát triển của tổ chức cung cấp dịch vụ công

+ Chương 5: Nghiên cứu thị trường dịch vụ công. Trình bày về những kiến thức cơ bản về công chúng và thị trường; khái quát về nghiên cứu marketing; ;ắng nghe và quan sát công chúng; nghiên cứu chủ động nhu cầu của công chúng

+ Chương 6: Chính sách sản phẩm dịch vụ công. Trong chương này giới thiệu thế nào là một sản phẩm /dịch vụ; quản lý dịch vụ

+ Chương 7: Chiến lược giá dịch vụ công. Nêu lên vai trò và mục tiêu của chiến lược giá; chi phí, giá trị và giá dịch vụ công; những logic hay nguyên tắc xác định giá trong khu vực công và các phương pháp định giá dịch vụ công

+ Chương 8: Chính sách phân phối dịch vụ công. Trình bày vai trò và chức nằn của phân phối trong lĩnh vực dịch vụ; những đặc trưng của phân phối dịch vụ công; chiến lược phân phối dịch vụ ; các phương thức phân phối và quy trình cung ứng dịch vụ, nhân viên tiếp xúc trực tiếp và cơ sở vật chất

+ Chương 9: Chiến lược truyền thông dịch vụ công. Đi vào khái quát về hoạt động truyền thông dịch vụ công; truyền thông : chống lại sự khô cứng của các dịch vụ công; nội dung của thông điệp về dịch vụ và các phương tiện ưu tiên; kế hoạ.

Trích dẫn

Vũ Trí Dũng. Marketing dịch vụ công. ĐH Kinh tế quốc dân, 2014

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KINH TẾ

Tài liệu liên quan

Marketing dịch vụ côngThe Marketing Game with student CD - RomThe man in the arena : Vanguard founder John C. Bogle and his lifelong battle to serve investors first
Marketing dịch vụ côngThe Marketing Game with student CD - RomThe man in the arena : Vanguard founder John C. Bogle and his lifelong battle to serve investors first

Mã QR

Marketing dịch vụ công

Nội dung

  • Thứ Tư, 12:58 09/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình đồ họa máy tính

Thứ Tư, 12:05 09/11/2022

Marketing cho bán lẻ

Thứ Tư, 10:47 09/11/2022

Think two products a head: Secrets the big advertising agencies don't want you to know and how to use them for bigger profits

Thứ Tư, 10:39 09/11/2022

The ten rules of Sam Walton: Success secrets for remarkable result

Thứ Tư, 10:29 09/11/2022

The secret language of business: How to real anyone in 3 seconds or less

Thứ Tư, 10:21 09/11/2022