Lập trình hệ thống nhúng/Hoàng Trang, Bùi Quốc Bảo.-HCM.: ĐHQGTpHCM ,2016.-287tr.

Lập trình hệ thống nhúng/Hoàng Trang, Bùi Quốc Bảo.-HCM.: ĐHQGTpHCM ,2016.-287tr.

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày về lập trình hệ thống nhúng dựa trên vi xử lý, vi điều khiển; mục đích cung cấp các kiến thức cần thiết cho việc lập trình cho các dòng vi xử lý, vi điều khiển thông dụng, đặc biệt là ARM, tập trung vào kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình C cho hệ thống nhúng.

  • Thứ Tư, 14:44 27/03/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo lịch hoạt động trở lại của hệ thống máy tính phục vụ bạn đọc tại Trung tâm Thông tin - Thư viện cơ sở Hà Nam

Thứ Sáu, 13:26 20/04/2018

Thông báo về việc chuyển đổi kho sách phục vụ bạn đọc theo hình thức kho mở tại 3 cơ sở áp dụng từ ngày 26/03/2018

Thứ Hai, 15:30 19/03/2018

Các bài đã đăng

Nonwoven fabric: Row materials, manufacture, applications, characteristics, testing processes

Thứ Ba, 08:38 10/09/2019
Giáo trình kỹ thuật cảm biến/ Vũ Quang Hồi.-H.: Giáo dục Việt Nam,2015.-223tr.

Giáo trình kỹ thuật cảm biến/ Vũ Quang Hồi.-H.: Giáo dục Việt Nam,2015.-223tr.

Thứ Tư, 14:48 27/03/2019
Điều khiển với SIMATIC S7-300/ Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước.-H.:Bách khoa Hà Nội,2015.-252tr.

Điều khiển với SIMATIC S7-300/ Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước.-H.:Bách khoa Hà Nội,2015.-252tr.

Thứ Tư, 14:46 27/03/2019
Quản trị Marketing/Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Văn Trãi.-H.:Lao động, 2012.-394tr.

Quản trị Marketing/Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Văn Trãi.-H.:Lao động, 2012.-394tr.

Thứ Tư, 14:38 27/03/2019
Kinh tế học vi mô/Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld.-HCM.:KTTpHCM, 2015.-748tr.

Kinh tế học vi mô/Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld.-HCM.:KTTpHCM, 2015.-748tr.

Thứ Tư, 14:36 27/03/2019
Kinh doanh quốc tế hiện đại/Charles W. L. Hill.-Tái bản lần thứ 3, có chỉnh sửa và bổ sung.-HCM.:Kinh tế TpHCM, 2017.-747tr.

Kinh doanh quốc tế hiện đại/Charles W. L. Hill.-Tái bản lần thứ 3, có chỉnh sửa và bổ sung.-HCM.:Kinh tế TpHCM, 2017.-747tr.

Thứ Tư, 14:35 27/03/2019
Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành/H.Kent Baker, Ronald Anderson.-HCM.:Kinh tế Tp.HCM, 2012.-826tr.

Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành/H.Kent Baker, Ronald Anderson.-HCM.:Kinh tế Tp.HCM, 2012.-826tr.

Thứ Năm, 08:09 07/03/2019
Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng/Chung Từ, Bảo Như.-HCM.:ĐHQGTpHCM, 2017.-353tr.

Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng/Chung Từ, Bảo Như.-HCM.:ĐHQGTpHCM, 2017.-353tr.

Thứ Năm, 08:08 07/03/2019

Video giới thiệu