Kinh tế học vi mô/Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld.-HCM.:KTTpHCM, 2015.-748tr.

Kinh tế học vi mô/Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld.-HCM.:KTTpHCM, 2015.-748tr.

Tóm tắt: Các phương pháp phân tích lý thuyết kinh tế vi mô về thị trường và giá cả: Người sản xuất, người tiêu dùng và thị trường cạnh tranh; cấu trúc thị trường và chiến lược cạnh tranh; thông tin kinh tế; sự suy thoái của thị trường và vai trò của chính phủ (Nêu nhiều bài học thành công và thất bại từ các công ty Mỹ)

  • Thứ Tư, 14:36 27/03/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo lịch hoạt động trở lại của hệ thống máy tính phục vụ bạn đọc tại Trung tâm Thông tin - Thư viện cơ sở Hà Nam

Thứ Sáu, 13:26 20/04/2018

Thông báo về việc chuyển đổi kho sách phục vụ bạn đọc theo hình thức kho mở tại 3 cơ sở áp dụng từ ngày 26/03/2018

Thứ Hai, 15:30 19/03/2018

Các bài đã đăng

Nonwoven fabric: Row materials, manufacture, applications, characteristics, testing processes

Thứ Ba, 08:38 10/09/2019
Giáo trình kỹ thuật cảm biến/ Vũ Quang Hồi.-H.: Giáo dục Việt Nam,2015.-223tr.

Giáo trình kỹ thuật cảm biến/ Vũ Quang Hồi.-H.: Giáo dục Việt Nam,2015.-223tr.

Thứ Tư, 14:48 27/03/2019
Điều khiển với SIMATIC S7-300/ Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước.-H.:Bách khoa Hà Nội,2015.-252tr.

Điều khiển với SIMATIC S7-300/ Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước.-H.:Bách khoa Hà Nội,2015.-252tr.

Thứ Tư, 14:46 27/03/2019
Lập trình hệ thống nhúng/Hoàng Trang, Bùi Quốc Bảo.-HCM.: ĐHQGTpHCM ,2016.-287tr.

Lập trình hệ thống nhúng/Hoàng Trang, Bùi Quốc Bảo.-HCM.: ĐHQGTpHCM ,2016.-287tr.

Thứ Tư, 14:44 27/03/2019
Quản trị Marketing/Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Văn Trãi.-H.:Lao động, 2012.-394tr.

Quản trị Marketing/Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Văn Trãi.-H.:Lao động, 2012.-394tr.

Thứ Tư, 14:38 27/03/2019
Kinh doanh quốc tế hiện đại/Charles W. L. Hill.-Tái bản lần thứ 3, có chỉnh sửa và bổ sung.-HCM.:Kinh tế TpHCM, 2017.-747tr.

Kinh doanh quốc tế hiện đại/Charles W. L. Hill.-Tái bản lần thứ 3, có chỉnh sửa và bổ sung.-HCM.:Kinh tế TpHCM, 2017.-747tr.

Thứ Tư, 14:35 27/03/2019
Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành/H.Kent Baker, Ronald Anderson.-HCM.:Kinh tế Tp.HCM, 2012.-826tr.

Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành/H.Kent Baker, Ronald Anderson.-HCM.:Kinh tế Tp.HCM, 2012.-826tr.

Thứ Năm, 08:09 07/03/2019
Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng/Chung Từ, Bảo Như.-HCM.:ĐHQGTpHCM, 2017.-353tr.

Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng/Chung Từ, Bảo Như.-HCM.:ĐHQGTpHCM, 2017.-353tr.

Thứ Năm, 08:08 07/03/2019
Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý & điều hành dự án đầu tư xây dựng/PGS.TS. Thái Bá Cần.-H.:Tài Chính, 2017.-838tr.

Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý & điều hành dự án đầu tư xây dựng/PGS.TS. Thái Bá Cần.-H.:Tài Chính, 2017.-838tr.

Thứ Năm, 08:07 07/03/2019
Giáo trình giao dịch thương mại quốc tế/PGS.TS. Phạm Duy Liên.-H.:Thống kê, 2012.-315tr.

Giáo trình giao dịch thương mại quốc tế/PGS.TS. Phạm Duy Liên.-H.:Thống kê, 2012.-315tr.

Thứ Năm, 08:06 07/03/2019

Video giới thiệu