Hãy cảnh giác cuộc chiến tranh thế giới không có khói súng

Để góp phần vào việc nghiên cứu và tiến hành cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” ở nước ta, chúng tôi xuất bản cuốn sách: Hãy cảnh giác cuộc chiến tranh thế giới không có khói súng. Cuốn sách được dịch từ tiếng Trung Quốc, do nhà xuất bản Viện khoa học xã hội Thiên Tân ấn hành năm 1991.

Hãy cảnh giác cuộc chiến tranh thế giới không có khói súng

Lưu Đình Á

CTQG

1994

Tóm tắt

Để góp phần vào việc nghiên cứu và tiến hành cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” ở nước ta, chúng tôi xuất bản cuốn sách: Hãy cảnh giác cuộc chiến tranh thế giới không có khói súng. Cuốn sách được dịch từ tiếng Trung Quốc, do nhà xuất bản Viện khoa học xã hội Thiên Tân ấn hành năm 1991.

Đây là một công trình nghiên cứu công phu với nhiều tài liệu phong phú, đi sâu nghiên cứu, phân tích nguyên nhân ra đời và quá trình phát triển, diễn biến của chiến lược “diễn biến hòa bình” với những âm mưu, thủ đoạn hết sức xảo quyệt của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội, đòng thời đề xuất những gợi ý, kiến nghị về chiến lược, biện pháp đối phó với chiến lược đó.

Trích dẫn

Lưu Đình Á, Hãy cảnh giác cuộc chiến tranh thế giới không có khói súng, CTQG, 1994.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Hãy cảnh giác cuộc chiến tranh thế giới không có khói súngChìa khóa vàng - Những bộ óc vĩ đại trong khoa học thế kỷ XX Những câu hỏi trắc nghiệm chỉ số thông minh
Hãy cảnh giác cuộc chiến tranh thế giới không có khói súng

Chìa khóa vàng - Những bộ óc vĩ đại trong khoa học thế kỷ XX

Những câu hỏi trắc nghiệm chỉ số thông minh

Mã QR

Hãy cảnh giác cuộc chiến tranh thế giới không có khói súng

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:57 30/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Chủ tịch Hồ Chí Minh sỗng mãi trong sự nghiệp của chúng ta

Thứ Tư, 13:52 30/11/2022

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2011

Thứ Tư, 13:49 30/11/2022

Người Si La ở Việt Nam

Thứ Tư, 13:49 30/11/2022

Oxford English for Electronics

Thứ Tư, 13:38 30/11/2022

Malvino Electronic Principles

Thứ Tư, 13:22 30/11/2022

Video giới thiệu