Handbook Technical textiles

This major handbook provides comprehensive coverage of the manufacture, processing and applications of high tech textiles for a huge range of applications including: heat and flame protection; waterproof and breathable fabrics; textiles in filtration; geotextiles; medical textiles; textiles in transport engineering and textiles for extreme environments.

Handbook Technical textiles

A R Horrocks, S C Anand

Woodhead Publishing Limited

2000

Abstract

This major handbook provides comprehensive coverage of the manufacture, processing and applications of high tech textiles for a huge range of applications including: heat and flame protection; waterproof and breathable fabrics; textiles in filtration; geotextiles; medical textiles; textiles in transport engineering and textiles for extreme environments.

Handbook of technical textiles is an essential guide for textile yarn and fibre manufacturers; producers of woven, knitted and non-woven fabrics; textile finishers; designers and specifiers of textiles for new or novel applications as well as lecturers and graduate students on university textile courses.

  • Comprehensive handbook for all aspects of technical textiles
  • Detailed coverage of processes, fabric structure and applications
  • Contributions from recognised experts world-wide

Citation

A R Horrocks, S C Anand. Handbook Technical textiles. Woodhead Publishing Limited, 2000

Collection

Công nghệ May và Thiết kế thời trang

Related document

Handbook Technical textilesFashion and Textile design with Photoshop and Illustrator: Professional Creative PracticeBiomechanical engineering of textiles and clothing
Handbook Technical textilesFashion and Textile design with Photoshop and Illustrator: Professional Creative PracticeBiomechanical engineering of textiles and clothing

QR code

Handbook Technical textiles

Content

  • Thứ Tư, 15:42 15/02/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Cogeneration Fuel Cellsorption Air Conditioning Systems

Thứ Tư, 15:36 15/02/2023

Minna no Nihongo Chukyu 1 Honsatsu (Everyone's Japanese Intermediate 1 Textbook) = Minna No Nihongo trung cấp 1 - Sách chính

Thứ Tư, 15:16 15/02/2023

Process Dynamics and Control

Thứ Tư, 14:57 15/02/2023

Neural network design 2nd edition

Thứ Tư, 14:52 15/02/2023

Heat Exchanger Design Handbook second edition

Thứ Tư, 14:30 15/02/2023

Video giới thiệu