Handbook Technical textiles

This major handbook provides comprehensive coverage of the manufacture, processing and applications of high tech textiles for a huge range of applications including: heat and flame protection; waterproof and breathable fabrics; textiles in filtration; geotextiles; medical textiles; textiles in transport engineering and textiles for extreme environments.

Handbook Technical textiles

A R Horrocks, S C Anand

Woodhead Publishing Limited

2000

Abstract

This major handbook provides comprehensive coverage of the manufacture, processing and applications of high tech textiles for a huge range of applications including: heat and flame protection; waterproof and breathable fabrics; textiles in filtration; geotextiles; medical textiles; textiles in transport engineering and textiles for extreme environments.

Handbook of technical textiles is an essential guide for textile yarn and fibre manufacturers; producers of woven, knitted and non-woven fabrics; textile finishers; designers and specifiers of textiles for new or novel applications as well as lecturers and graduate students on university textile courses.

  • Comprehensive handbook for all aspects of technical textiles
  • Detailed coverage of processes, fabric structure and applications
  • Contributions from recognised experts world-wide

Citation

A R Horrocks, S C Anand. Handbook Technical textiles. Woodhead Publishing Limited, 2000

Collection

Công nghệ May và Thiết kế thời trang

Related document

Handbook Technical textilesFashion and Textile design with Photoshop and Illustrator: Professional Creative PracticeBiomechanical engineering of textiles and clothing
Handbook Technical textilesFashion and Textile design with Photoshop and Illustrator: Professional Creative PracticeBiomechanical engineering of textiles and clothing

QR code

Handbook Technical textiles

Content

  • Thứ Tư, 15:42 15/02/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Cogeneration Fuel Cellsorption Air Conditioning Systems

Thứ Tư, 15:36 15/02/2023

Minna no Nihongo Chukyu 1 Honsatsu (Everyone's Japanese Intermediate 1 Textbook) = Minna No Nihongo trung cấp 1 - Sách chính

Thứ Tư, 15:16 15/02/2023

Process Dynamics and Control

Thứ Tư, 14:57 15/02/2023

Neural network design 2nd edition

Thứ Tư, 14:52 15/02/2023

Heat Exchanger Design Handbook second edition

Thứ Tư, 14:30 15/02/2023