Giáo trình Dự toán xây dựng cơ bản

Giáo trình có thể được dùng làm tài liệu học tập và tham khảo cho học sinh Trung học chi.yên ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, học sinh trung học chuyên ngành k ế toán xây dựng và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực lập và quản lí chi phí xây dựng công trình.

Giáo trình Dự toán xây dựng cơ bản

Bộ Xây dựng

Xây dựng

2020

Tóm tắt

Giáo trình có thể được dùng làm tài liệu học tập và tham khảo cho học sinh Trung học chi.yên ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, học sinh trung học chuyên ngành k ế toán xây dựng và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực lập và quản lí chi phí xây dựng công trình.

Nội dung tài liệu:

Bài 1: Cách tính đơn giá và định mức

Bài 2: Phương pháp xây dựng đơn giá và định mức

Phần 1: Khái niệm về định mức và đơn giá.

Phần 2: Cách lập dự toán

Bài 3: Hệ thống các văn bản pháp lý hướng dẫn lập dự toán xây dựng cơ bản và hướng dẫn áp dụng các văn bản theo thời điểm lập dự toán

Trích dẫn

Bộ Xây dựng. Giáo trình Dự toán xây dựng cơ bản. Xây dựng, 2020

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Giáo trình Dự toán xây dựng cơ bảnQuản lý dự án thành công = Successful project managementNguồn nhân lực trong thời đại 4.0
Giáo trình Dự toán xây dựng cơ bảnQuản lý dự án thành công = Successful project managementNguồn nhân lực trong thời đại 4.0

Mã QR

Giáo trình Dự toán xây dựng cơ bản

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:39 08/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Digital Marketing Trên thông Marketing, dưới tường công cụ số

Thứ Tư, 10:29 08/02/2023

English for garment technology and fashion design - Book 4

Thứ Tư, 10:26 08/02/2023

Điều chỉnh chính sách FTA của Liên minh Châu Âu và đối sách của Việt Nam

Thứ Tư, 10:21 08/02/2023

Nghệ thuật bán hàng cho người giàu

Thứ Tư, 10:14 08/02/2023

Giáo trình kết cấu ô tô

Thứ Tư, 09:56 08/02/2023