Financial statement analysis

The book presents a balanced view of analysis, including both equity and credit analysis, and both cash-based and earnings-based valuation models. The book is aimed at accounting and finance classes, and the professional audience as it shows the relevance of financial statement analysis to all business decision makers.

Financial statement analysis

John J. Wild; K. R. Subramanyam; Robert F. Halsey

Mc Graw-Hill

2007

Abstract

The book presents a balanced view of analysis, including both equity and credit analysis, and both cash-based and earnings-based valuation models. The book is aimed at accounting and finance classes, and the professional audience as it shows the relevance of financial statement analysis to all business decision makers.

The content of the book includes Financial Statement Analysis, emphasizes effective business analysis and decision making by analysts, investors, managers, and other stakeholders of the company. It continues to set the standard in showing students the keys to effective financial statement analysis. It begins with an overview (chapters 1-2), followed by accounting analysis (chapters 3-6) and then financial analysis (chapters 7-11).

Citation

John J. Wild; K. R. Subramanyam; Robert F. Halsey. Financial statement analysis. Mc Graw-Hill, 2007.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Financial statement analysisEssentials of corporate financeFinancial accounting: Information for decisions

Financial statement analysis

Essentials of corporate finance

Financial accounting: Information for decisions

QR code

Financial statement analysis

Content

  • Thứ Tư, 13:38 13/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Fundamental financial accounting concepts (7th edition)

Thứ Tư, 11:18 13/07/2022

Glencoe accounting: Real - world applications & connections (Advanced course)

Thứ Tư, 08:18 13/07/2022

日本語総まとめ N4 漢字・ことば [英語・ベトナム語版] Nihongo Soumatome N4 Kanji・Vocabulary = Luyện thi năng lực Nhật ngữ N4 Nihongo Soumatome Hán tự, Từ vựng

Thứ Ba, 16:02 12/07/2022

「日本語能力試験(JLPT)対策」日本語総まとめN5 漢字、言葉、文法、読む、聞く; Kanji vocabulary, grammar, reading, listening

Thứ Ba, 15:51 12/07/2022

The macro economy today

Thứ Ba, 13:22 12/07/2022