Glencoe accounting: Real - world applications & connections (Advanced course)

The book introduces some advanced knowledge about the accounting cycle; accounting for assets, liabilities and capital; business information; accountants in various business organizations; special accounting system; accounting for business decisions.

Glencoe accounting: Real - world applications & connections (Advanced course)

Donald J. Guerrieri; F. Barry Haber; William B. Hoyt; Robert E. Turner

Mc Graw-Hill

2000

Abstract

The book introduces some advanced knowledge about the accounting cycle; accounting for assets, liabilities and capital; business information; accountants in various business organizations; special accounting system; accounting for business decisions.

The content of the book includes 16 Chapters:

+ Chapter 1: Reviewing the first five steps in the accounting cycle

+ Chapter 2: Reviewing the final five steps in the accounting cycle

+ Chapter 3: Cash, short term investments and accounts receivable

+ Chapter 4: Notes receivable

+ Chapter 5: Accounting for inventories

+ Chapter 6: Property, plant and equipment assets and intangible assets

+ Chapter 7: Notes payable, accounts payable and other current liabilities

+ Chapter 8: Long term liabilities

+ Chapter 9, 10: Stockholders’ equity

+ Chapter 11: The work sheet, adjustments and financial statements

+ Chapter 12: Analyzing and interpreting financial statements

+ Chapter 13: The statement of cash flows

+ Chapter 14: Partnerships: Formation, dissolution and liquidation

+ Chapter 15: Partnerships: Division of profits and losses

+ Chapter 16: Not for profit organizations

Citation

Donald J. Guerrieri; F. Barry Haber; William B. Hoyt; Robert E. Turner. Glencoe accounting: Real - world applications & connections (Advanced course). Mc Graw-Hill, 2000.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Glencoe accounting: Real - world applications & connections (Advanced course)A concise guide to macroeconomicsMaverick real estate financing

Glencoe accounting: Real - world applications & connections (Advanced course)

A concise guide to macroeconomics

Maverick real estate financing

QR code

Glencoe accounting: Real - world applications & connections (Advanced course)

Content

  • Thứ Tư, 08:18 13/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

日本語総まとめ N4 漢字・ことば [英語・ベトナム語版] Nihongo Soumatome N4 Kanji・Vocabulary = Luyện thi năng lực Nhật ngữ N4 Nihongo Soumatome Hán tự, Từ vựng

Thứ Ba, 16:02 12/07/2022

「日本語能力試験(JLPT)対策」日本語総まとめN5 漢字、言葉、文法、読む、聞く; Kanji vocabulary, grammar, reading, listening

Thứ Ba, 15:51 12/07/2022

The macro economy today

Thứ Ba, 13:22 12/07/2022

A concise guide to macroeconomics

Thứ Ba, 11:16 12/07/2022

Maverick real estate financing

Thứ Ba, 08:08 12/07/2022