Electrical Engineering Materials

The books introduction to: Crystal Structure, Bonding and Defects in Solids, Space lattice, Primitive cell ; Band Theory of Solids; Magnetic Properties of Materials; Behaviour of Dielectric Materials in ac and dc Fields; Conductivity of Metals and Superconductivity; Electrical Conducting and Insulating Materials; Junction Rectifier, Transistors and Devices; Mechanism of Conduction in Semiconductors; Mechanical Properties of Materials; Optical Properties of Materials; Special- Purpose Materials and Modern Techniques of Material Studies

Electrical Engineering Materials

R K Shukla, Archana Singh

McGraw Hill

2012

Abstract

The textbook has been written in simple language with an idea to provide working knowledge of the concepts of materials and wrapping up the content with an updated coverage of the latest kinds of materials used (ceramics, hydrogels, thermo plastics, alloys, etc). The syllabus offered is quite diverse for the subject and therefore it would be our major focus to provide maximum coverage of the topics thus aiming at an overall 95% coverage of the syllabus of various universities.

The book contents:

 1. Crystal Structure, Bonding and Defects in Solids
 2. Band Theory of Solids
 3. Magnetic Properties of Materials
 4. Behaviour of Dielectric Materials in ac and dc Fields
 5. Conductivity of Metals and Superconductivity
 6. Electrical Conducting and Insulating Materials
 7. Junction Rectifier, Transistors and Devices
 8. Mechanism of Conduction in Semiconductors
 9. Mechanical Properties of Materials
 10. Optical Properties of Materials
 11. Special- Purpose Materials and Modern Techniques of Material Studies

Citation

R K Shukla, Archana Singh, Electrical Engineering Materials, McGraw Hill, 2012

Collection

Lĩnh vực Điện

Related document

Electrical Engineering MaterialsSửa chữa điện xí nghiệp - Điện tử công nghiệpThiết bị đo lường nhiệt
Electrical Engineering MaterialsSửa chữa điện xí nghiệp - Điện tử công nghiệpThiết bị đo lường nhiệt

QR code

Electrical Engineering Materials

Content

 • Thứ Năm, 10:21 19/05/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình Cơ sở thiết kế ô tô

Thứ Năm, 09:59 19/05/2022

Giáo trình Động lực học dao động ô tô

Thứ Năm, 07:51 19/05/2022

Kỹ thuật điều hòa không khí - Đỗ Ngọc Long

Thứ Tư, 16:15 18/05/2022

Giáo trình Ma sát mòn bôi trơn Tribology

Thứ Tư, 16:03 18/05/2022

Sửa chữa, lắp đặt quạt và động cơ điện toàn tập

Thứ Tư, 15:58 18/05/2022

Video giới thiệu