Dying to know you : A novel

Shy teenager Karl is desperately in love with his girlfriend, Fiorella, a literary enthusiast who’s asked him to write her a letter in which he reveals his true self. There’s just one problem . . . Karl is dyslexic.

Dying to know you : A novel

Aidan Chambers

Amulet Books

2012

Abstract

Shy teenager Karl is desperately in love with his girlfriend, Fiorella, a literary enthusiast who’s asked him to write her a letter in which he reveals his true self. There’s just one problem . . . Karl is dyslexic.

Convinced that his attempts to express himself with words will end in disaster, Karl tracks down Fiorella’s favorite novelist and begs him to take up the task. The famous writer unexpectedly agrees, but on one condition: Karl must participate in a series of interviews so the author can pen an authentic portrait of his affections. What follows is a series of misunderstandings, a startling revelation, and an unusual bond that will change all three of their lives.

A moving story of love and friendship, Dying to Know You is the perfect novel for “that cloudy expanse between older teenager and younger adult, a novel that doesn’t pretend to advise, but merely sees its characters for who they really are”

Citation

Aidan Chambers. Dying to know you : A novel. Amulet Books, 2012

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Dying to know you : A novelHow to write a better thesisHBR's 10 Must Reads On Strategy
Dying to know you : A novelHow to write a better thesisHBR's 10 Must Reads On Strategy

QR code

Dying to know you : A novel

Content

  • Thứ Năm, 13:41 09/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Chindia : How China and India are revolutionizing global business

Thứ Năm, 13:37 09/03/2023

Nghiên cứu định lượng trong kế toán - kiểm toán

Thứ Năm, 13:22 09/03/2023

Corruption & development aid : Confronting the challenges

Thứ Năm, 13:19 09/03/2023

デイビッド・セインの日本紹介 政治・経済・歴史・社会編 FAQ Japan (CD付) = David Thane giới thiệu Nhật Bản Chính trị - Kinh tế - Lịch sử - Xã hội FAQ Japan (Kèm CD)

Thứ Năm, 11:31 09/03/2023

学校通訳学習テキスト: 公立高校・特別支援学校編 = Vở học của thông dịch viên tại trường học: Trường THPT công lập, trường giáo dục đặc biệt

Thứ Năm, 11:13 09/03/2023