Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và những vấn đề môi trường

Những vấn đề cơ bản về môi trường; hệ thống các quy định và tiêu chuẩn về môi trường; những vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và những vấn đề môi trường

Bộ Công Thương

Công thương

2010

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày khoa học, có kết cấu chặt chẽ bao gồm gồm những vấn đề cơ bản về môi trường, các công ước, điều ước quốc tế và các hệ thống quản lý về môi trường, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm trang bị những kiến thức cho các nhà quản lý và các doanh nghiệp về môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế; Nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường để vượt qua các rào cản môi trường trong thương mại quốc tế thông qua việc tìm hiểu các quy định quốc tế về môi trường trong quá trình hội nhập, cũng như các quy định của Việt Nam trong Luật Bảo vệ Môi trường.

Trích dẫn

Bộ Công Thương. Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và những vấn đề môi trường, Công thương, 2010

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và những vấn đề môi trườngGiáo trình Quản trị chất lượngGiáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh
Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và những vấn đề môi trườngGiáo trình Quản trị chất lượngGiáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Mã QR

Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và những vấn đề môi trường

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:35 18/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Tính toán thiết kế thiết bị điều khiển

Thứ Tư, 13:34 18/05/2022

Xuất nhập khẩu Việt Nam sau hội nhập WTO (Bộ sách hội nhập kinh tế quốc tế)

Thứ Tư, 13:24 18/05/2022

Giáo trình thực hành động cơ nâng cao

Thứ Tư, 13:24 18/05/2022

Hướng dẫn thực hành sửa chữa và bảo trì động cơ dầu

Thứ Tư, 13:06 18/05/2022

Hệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mới

Thứ Tư, 07:26 18/05/2022

Video giới thiệu