Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập

Định hướng giá trị là một khía cạnh của giá trị, nhưng giữ vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu về con người

Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập

Phạm Minh Hạc, Thái Duy Tuyên, Vũ Thị Minh Chi, Hoàng Mạnh Kha, Võ Tấn Quang

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2011

Tóm tắt

Định hướng giá trị là một khía cạnh của giá trị, nhưng giữ vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu về con người.
Đây là kết quả nghiên cứu nhiều năm của các tác giả về vấn đề Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập trong khuôn khổ các chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước và kết quả của sự hợp tác quốc tế về Điều tra định hướng giá trị thế giới do Viện Nghiên cứu xã hội Đại học Michigan tiến hành tại Việt Nam.
Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

+ Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu giá trị và định hướng giá trị;

+ Chương 2: Điều tra, khảo sát định hướng giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập;

+ Chương 3: Xử lý các số liệu điều tra.

Ngoài ra, cuốn sách còn có tám phụ lục là các bản câu hỏi và kết quả điều tra với nhiều đối tượng khác nhau trong các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Các tác giả thực hiện điều tra, khảo sát trong giai đoạn 1991-2005, do vậy, những số liệu, thông tin và những đánh giá trong cuốn sách chỉ dừng ở năm 2005 nhằm phục vụ cho các chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước trong giai đoạn này.
Cuốn sách góp phần vào công cuộc phát triển khoa học học xã hội – nhân văn nước nhà trong thời kỳ đổi mới, giúp ích cho bạn đọc trong nghiên cứu gảng dạy và học tập cũng như trong công tác quản lý xã hội.

Trích dẫn

Phạm Minh Hạc, Thái Duy Tuyên, Vũ Thị Minh Chi, Hoàng Mạnh Kha, Võ Tấn Quang. Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập, Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhậpMột số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển Văn hóa Việt NamMưu hèn kế bẩn nơi công sở

Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển Văn hóa Việt Nam

Mưu hèn kế bẩn nơi công sở

Mã QR

Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập

Nội dung

  • Thứ Hai, 09:48 28/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Hackers TOEIC Start Listening

Thứ Hai, 09:41 28/06/2021

Biên niên sự kiện chiến tranh Vệt Nam 1945- 1975

Thứ Hai, 09:28 28/06/2021

Ai Cập sinh tử kỳ thư

Thứ Hai, 09:08 28/06/2021

Digital Communications with Emphasis on Data Modems: Theory, Analysis, Design, Simulation, Testing, and Applications

Thứ Hai, 08:38 28/06/2021

Những nghịch lí trong lịch sử Trung Hoa

Thứ Sáu, 15:33 25/06/2021

Video giới thiệu