Developing Critical Reading Skills 7th Edition

Designed for reading courses at the intermediate and advanced level, Developing Critical Reading Skills uses practice prose similar to the kind that students will encounter in the classroom, encouraging them to analyze, interpret, question, and even challenge the words of the writer.

Developing Critical Reading Skills 7th Edition

Deanne Spears

McGraw-Hill

2005

Abstract

Designed for reading courses at the intermediate and advanced level, Developing Critical Reading Skills uses practice prose similar to the kind that students will encounter in the classroom, encouraging them to analyze, interpret, question, and even challenge the words of the writer.

The seventh edition continues to feature a wide range of interesting and diverse selections, excellent coverage of critical reading skills, and a concluding section on reading short stories.

It now also includes coverage of reading textbooks and interpreting visuals.

Citation

Deanne Spears. Developing Critical Reading Skills 7th Edition. McGraw-Hilless, 2005

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Developing Critical Reading Skills 7th EditionCultural anthropology thriteenth editionCulture sketches case studies in anthropology
Developing Critical Reading Skills 7th EditionCultural anthropology thriteenth editionCulture sketches case studies in anthropology

QR code

Developing Critical Reading Skills 7th Edition

Content

  • Thứ Tư, 09:35 22/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Lý thuyết mạch

Thứ Tư, 08:42 22/03/2023

Phục chế và xử lý ảnh với Power Retouche & Photoshop

Thứ Tư, 08:18 22/03/2023

Lập trình hướng đối tượng và C++

Thứ Tư, 08:05 22/03/2023

외국인을 위한 한자와 한국문화 = Chữ Hán và văn hóa Hàn Quốc dành cho người nước ngoài

Thứ Ba, 18:26 21/03/2023

개념 & 원리 365 국어 = Tiếng Hàn 365 - Khái niệm và nguyên lý

Thứ Ba, 18:11 21/03/2023