Developing Critical Reading Skills 7th Edition

Designed for reading courses at the intermediate and advanced level, Developing Critical Reading Skills uses practice prose similar to the kind that students will encounter in the classroom, encouraging them to analyze, interpret, question, and even challenge the words of the writer.

Developing Critical Reading Skills 7th Edition

Deanne Spears

McGraw-Hill

2005

Abstract

Designed for reading courses at the intermediate and advanced level, Developing Critical Reading Skills uses practice prose similar to the kind that students will encounter in the classroom, encouraging them to analyze, interpret, question, and even challenge the words of the writer.

The seventh edition continues to feature a wide range of interesting and diverse selections, excellent coverage of critical reading skills, and a concluding section on reading short stories.

It now also includes coverage of reading textbooks and interpreting visuals.

Citation

Deanne Spears. Developing Critical Reading Skills 7th Edition. McGraw-Hilless, 2005

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Developing Critical Reading Skills 7th EditionCultural anthropology thriteenth editionCulture sketches case studies in anthropology
Developing Critical Reading Skills 7th EditionCultural anthropology thriteenth editionCulture sketches case studies in anthropology

QR code

Developing Critical Reading Skills 7th Edition

Content

  • Thứ Tư, 09:35 22/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Lý thuyết mạch

Thứ Tư, 08:42 22/03/2023

Phục chế và xử lý ảnh với Power Retouche & Photoshop

Thứ Tư, 08:18 22/03/2023

Lập trình hướng đối tượng và C++

Thứ Tư, 08:05 22/03/2023

외국인을 위한 한자와 한국문화 = Chữ Hán và văn hóa Hàn Quốc dành cho người nước ngoài

Thứ Ba, 18:26 21/03/2023

개념 & 원리 365 국어 = Tiếng Hàn 365 - Khái niệm và nguyên lý

Thứ Ba, 18:11 21/03/2023

Video giới thiệu