Destinations An Integrated approach to writing

This process-oriented, paragraph-to-essay level worktext teaches students to write well by drawing on the ways in which they already use language effectively

Destinations An Integrated approach to writing

Richard E. Bailey

McGraw-Hill

2004

Abstract

This process-oriented, paragraph-to-essay level worktext teaches students to write well by drawing on the ways in which they already use language effectively, in thinking, speaking, writing informally, and reading.

Destinations integrated approach to grammar and its emphasis on writings real-life applications set it apart from the competition.

Citation

Richard E. Bailey. Destinations An Integrated approach to writing. McGraw-Hilless, 2004

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Destinations An Integrated approach to writingCoping with climate change : National summit proceedingsCore concepts in cultural anthropology, fourth edition
Destinations An Integrated approach to writingCoping with climate change : National summit proceedingsCore concepts in cultural anthropology, fourth edition

QR code

Destinations An Integrated approach to writing

Content

  • Thứ Hai, 14:00 20/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Designing with light An Introduction to stage lighting

Thứ Hai, 13:46 20/03/2023

Decision-making for dummies

Thứ Hai, 13:38 20/03/2023

Programming in Visual C#2008

Thứ Hai, 13:35 20/03/2023

Dangerous Market

Thứ Hai, 13:29 20/03/2023

Culture sketches case studies in anthropology

Thứ Hai, 13:20 20/03/2023