Core concepts in cultural anthropology, fourth edition

This concise and affordable introduction to the basic ideas and practices of contemporary cultural anthropology addresses the needs of anthropology professors who make extensive use of ethnographies and other supplementary readings in their courses.

Core concepts in cultural anthropology, fourth edition

Robert H. Lavenda

McGraw-Hill

2010

Abstract

This concise and affordable introduction to the basic ideas and practices of contemporary cultural anthropology addresses the needs of anthropology professors who make extensive use of ethnographies and other supplementary readings in their courses.

Core Concepts in Cultural Anthropology offers a thorough annotated bibliography of the terms and concepts that anthropologists use in their work, while its conceptual and theoretical framework prepares students to read ethnography more effectively

Designed for courses that make extensive use of ethnographies and other supplementary readings, this is a concise introduction to the basic ideas and practices of contemporary cultural anthropology.

Not a standard textbook, Core Concepts in Cultural Anthropology, Seventh Edition, offers an elaborated discussion of the key terms and concepts that anthropologists use in their work. The book prepares students to read ethnographies more effectively and with greater understanding.

Citation

Robert H. Lavenda. Core concepts in cultural anthropology, fourth edition. McGraw-Hill, 2010

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Core concepts in cultural anthropology, fourth editionWindow on humanity : A concise introduction to anthropologyWomen's lives: multicultural perspectives
Core concepts in cultural anthropology, fourth editionWindow on humanity : A concise introduction to anthropologyWomen's lives: multicultural perspectives

QR code

Core concepts in cultural anthropology, fourth edition

Content

  • Thứ Sáu, 14:08 17/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Tomato TOEIC Compact Part 7

Thứ Sáu, 13:53 17/03/2023

Coping with climate change : National summit proceedings

Thứ Sáu, 13:53 17/03/2023

Creative concepts in psychology : An activity and case-based approach

Thứ Sáu, 13:45 17/03/2023

Creating stories with children

Thứ Sáu, 13:35 17/03/2023

Create success

Thứ Sáu, 13:31 17/03/2023