Đầu tư công thực trạng và tái cơ cấu

Những vấn đề định hướng chính sách kinh tế vĩ mô, không đi sâu nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý cụ thể đối với các dự án đầu tư. Chúng tôi tập trung nhiều hơn vào việc phân tích những điểm yếu, những điều cần sửa đổi trong mô hình tăng trưởng kinh tế hiện hành; chứ không nhằm trình bày tất cả các mặt có liên quan tới đầu tư công. Vì vậy, ở đây những thành tựu, những kết quả tốt của đầu tư công sẽ chỉ trình bày ở mức tối thiểu cần thiết.

Đầu tư công thực trạng và tái cơ cấu

Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Quang Thái

Từ điển Bách Khoa

2011

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày khoa học, có kết cấu chặt chẽ: Sách gồm các chương sau:

Chương 1: Tình hình đầu tư công trong 10 năm qua (2001-2010).
Chương này phân tích tình hình tăng trưởng, tích lũy, đầu tư và ngân sách nhà nước như là những điều kiện chung của đầu tư công và vai trò, vị trí của đầu tư công trong chính sách kinh tế vĩ mô; xem xét xu thế biến đổi của đầu tư công từ các góc độ quy mô, cơ cấu nguồn vốn, phân bổ vốn đầu tư công theo ngành, lĩnh vực, địa phương. Hiệu quả kinh tế của đầu tư công được đánh giá qua phân tích sự đóng góp của các yếu tố (vốn, lao động, TFP), so sánh hiệu suất đồng vốn đầu tư ICOR và xu thế biến đổi của tài sản đưa vào sản xuất và sản phẩm dở dang trong nền kinh tế.

Chương 2: Chính sách và cơ chế quản lý đầu tư công trong mô hình tăng trưởng hiện tại.
Thông qua việc phân tích chính sách và cơ chế quản lý đầu tư công, chương này nêu lên những nguyên nhân của tình trạng hiệu quả đầu tư thấp, vạch ra những điểm yếu trong các khâu hoạch định chính sách và quản lý nhà nước đối với đầu tư công. Có ba vấn đề chính trong quản lý đầu tư công được trình bày là: định hướng, quy hoạch và kế hoạch hóa, phân cấp quản lý, chu trình quản lý đầu tư công (từ phê duyệt, thẩm định dự án, cho tới tổ chức thực hiện, giám sát các dự án đầu tư công).

Chương 3: Đổi mới chính sách đầu tư công trong mô hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn những năm sắp tới.
Trong bối cảnh phải đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế chung từ phát triển theo chiều rộng, ưu tiên về số lượng và tốc độ tăng trưởng sang phát triển theo chiều sâu, chú trọng chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chúng tôi xem xét quan điểm nền tảng của đầu tư công là vai trò của Nhà nước trong phát triển, sự cần thiết phải đổi mới quan điểm về chức năng của đầu tư công trong quá trình phát triển kinh tế giai đoạn sắp tới. Dựa trên những kết quả phân tích trong các chương 1 và 2 về những ưu, khuyết điểm trong chính sách và thực tiễn quản lý đầu tư công trong thời gian qua, chúng tôi đề xuất một số ý tưởng nhằm nâng cao hiệu quả của đầu tư công trong thời gian sắp tới.

Trích dẫn

Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Quang Thái. Đầu tư công thực trạng và tái cơ cấu, Từ điển Bách Khoa, 2011

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Tài liệu liên quan

Đầu tư công thực trạng và tái cơ cấuĐo lường tiếp thị: 103 công cụ đo lường thiết yếu cho các chuyên gia marketing = Measuring marketing: 103 key metrics every marketer needsTung sản phẩm. Công thức Bí mật của Triệu phú Internet để bán bất cứ thứ gì trực tuyến, gây dựng nên Doanh nghiệp bạn yêu thích và sống cuộc sống bạn hằng ao ước.
Đầu tư công thực trạng và tái cơ cấuĐo lường tiếp thị: 103 công cụ đo lường thiết yếu cho các chuyên gia marketing = Measuring marketing: 103 key metrics every marketer needsTung sản phẩm. Công thức Bí mật của Triệu phú Internet để bán bất cứ thứ gì trực tuyến, gây dựng nên Doanh nghiệp bạn yêu thích và sống cuộc sống bạn hằng ao ước

Mã QR

Đầu tư công thực trạng và tái cơ cấu

Nội dung

  • Thứ Tư, 12:56 11/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Tự động hóa quá trình sản xuất

Thứ Ba, 15:39 10/05/2022

Tung sản phẩm. Công thức Bí mật của Triệu phú Internet để bán bất cứ thứ gì trực tuyến, gây dựng nên Doanh nghiệp bạn yêu thích và sống cuộc sống bạn hằng ao ước.

Thứ Ba, 15:17 10/05/2022

Sổ tay tra cứu nghiệp vụ đấu thầu. 382 câu hỏi đáp tình huống về đấu thầu qua mạng, chào hàng cạnh tranh

Thứ Ba, 15:04 10/05/2022

Quảng cáo sáng tạo = Creative Advertising: Những hình mẫu thành công nhất thế giới

Thứ Ba, 14:55 10/05/2022

Quản lý và giải quyết văn bản trong cơ quan, tổ chức

Thứ Ba, 12:59 10/05/2022

Video giới thiệu