Crafting and executing strategy : The quest for competitive advantage , concepts and cases, Fifteenth edition

Crafting and Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage, 20e by Thompson, Peteraf, Gamble, and Strickland maintains its solid foundation as well as brings an enlivened

Crafting and executing strategy : The quest for competitive advantage : concepts and cases

Arthur A. Thompson

McGraw-Hill/Irwin

2007

Abstract

Crafting and Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage, 20e by Thompson, Peteraf, Gamble, and Strickland maintains its solid foundation as well as brings an enlivened, enriched presentation of the material for the 20th edition.

The exciting new edition provides an up-to-date and engrossing discussion of the core concepts and analytical tools.

There is an accompanying lineup of exciting new cases that bring the content to life and are sure to provoke interesting classroom discussions and deepen students’ understanding of the material in the process.

Citation

Arthur A. Thompson. Crafting and executing strategy : The quest for competitive advantage : concepts and cases , Fifteenth edition. McGraw-Hill/Irwin, 2007

Collection

Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Crafting and executing strategy : The quest for competitive advantage : concepts and casesIntermediate Microeconomics: A Modern Approach Ninth EditionFundamentals of Human Resource Management Tenth edition
Crafting and executing strategy : The quest for competitive advantage : concepts and cases Fifteenth editionIntermediate Microeconomics: A Modern Approach Ninth EditionFundamentals of Human Resource Management Tenth edition

QR code

Crafting and executing strategy : The quest for competitive advantage : concepts and cases

Content

  • Thứ Tư, 10:33 01/03/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Corporation 2020 : Transforming business for tomorrow's world

Thứ Tư, 10:18 01/03/2023

話すことを教える= Dạy bạn nói

Thứ Tư, 10:15 01/03/2023

Corporate Information Strategy and Management

Thứ Tư, 10:07 01/03/2023

Citrix XenAppTM platinum edition advanced concepts : The official guide

Thứ Tư, 09:56 01/03/2023

汉语基础写作(下)= Viết tiếng Trung cơ bản (Phần 2)

Thứ Tư, 09:49 01/03/2023