Cost Management

Introduction to cost management and management strategy. Implement strategy and basic cost concepts. Accounting to order. Operations based on cost and management. Cost assessment and cost-output and profit analysis. Strategy and budget control. Cost-related decisions. Product life cycle costing...

Cost Management

Edward J.Blocher; Kung H. Chen

McGraw Hill

2005

Abstract

Cost Management: A Strategic Emphasis," by Blocher/Stout/Cokins/Chen is the first cost accounting text to offer integrated coverage of strategic management topics in cost accounting. The text is written to help students understand more about management and the role of cost accounting in helping an organization succeed. This text aims to teach management concepts and methods, and to demonstrate how managers use cost management information to make better decisions and improve their organization's competitiveness. In teaching these key management skills, the text takes on a strategic focus. It addresses issues such as: "How does a firm compete? What type of cost management information is needed for a firm to succeed? How does the management accountant develop and present this information?" This text helps students learn why, when, and how cost information is used to make effective decisions that lead a firm to success.

Citation

Edward J.Blocher; Kung H. Chen, Cost Management, Mc Graw Hill, 2005

Collection

Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Cost ManagementAccounting: What the number meanLàm chủ thị trường chứng khoán - Những hướng dẫn cơ bản để trở thành nhà đầu tư thông minh
Cost ManagementAccounting: What the number meanLàm chủ thị trường chứng khoán - Những hướng dẫn cơ bản để trở thành nhà đầu tư thông minh

QR code

Cost Management

Content

  • Thứ Ba, 16:12 05/07/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Tuyển tập Vũ Tú Nam: Truyện ngắn - Tập 2

Thứ Ba, 14:39 05/07/2022

Tuyển tập Vũ Tú Nam: Truyện ngắn - Tập 1

Thứ Ba, 14:02 05/07/2022

Thơ một chặng đường; Ở hai đầu núi; Vầng trăng quầng lửa

Thứ Ba, 13:18 05/07/2022

Trong vùng tam giác sắt: Tiểu thuyết - Tập 2

Thứ Hai, 15:11 04/07/2022

Trong vùng tam giác sắt: Tiểu thuyết - Tập 1

Thứ Hai, 14:55 04/07/2022