Trong vùng tam giác sắt: Tiểu thuyết - Tập 2

Giới thiệu đến độc giả tác phẩm "Trong vùng tam giác sắt" - Tập 2 của tác giả Nam Hà

Trong vùng tam giác sắt: Tiểu thuyết - Tập 2

Nam Hà

Hội Nhà văn

2014

Tóm tắt

Nền văn học Việt Nam được Bác Hồ đặt nền móng từ những năm đầu thế kỉ 20 và có bước phát triển rực rỡ từ sau cách mạng Tháng 8/1945, đặc biệt là trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng lại đất nước sau Chiến tranh. Đó là thành tựu to lớn và phong phú cả về nội dung, tư tưởng, nghệ thuật và đội ngũ sáng tác. Những tác phẩm văn học kết tinh tài năng, tâm huyết của nhiều thế hệ nhà văn đã đi vào ký ức hàng triệu người Việt Nam, góp phần nuôi dưỡng và bảo vệ tâm hồn và nhân cách con người Việt Nam, làm giàu có thêm những giá trị văn hóa Việt Nam mà ông cha ta đã dày công xây dựng. Tập đại thành văn học cách mạng và kháng chiến là bức tượng đại kỳ vĩ ghi lại diện mạo đất nước và con người Việt Nam về một thời kì vĩ đại của dân tộc, đưa tiến trình hiện đại hóa văn học lên một tầm cao mới.

Nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn vào nền văn học cách mạng, Đảng và Nhà nước quyết định trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước cho các tác phẩm văn học xuất sắc. Nhà nước đã quyết định giao cho hội Nhà văn Việt Nam và Nhà xuất bản Hội nhà văn thực hiện dự án “Công bố và phổ biến các tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước”. Giai đoạn thực hiện ( 2014 – 2015). Bộ sách gồm những tác phẩm của 121 tác giả được trao Giải thưởng Nhà nước qua 3 đợt, năm 2001, năm 2007 và năm 2012.

Nhà thơ Nam Hà tên thật là Nguyễn Anh Công, quê ở xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ông là Đảng viên Đảng CSVN; Hội viên Hội nhà văn Việt Nam năm 1974.
Tác phẩm "Trong vùng tam giác sắt" của tác giả là một trong các tác phẩm đạt giả Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Trích dẫn

Nam Hà. Trong vùng tam giác sắt: Tiểu thuyết - Tập 2, Hội Nhà văn, 2014

Bộ sưu tập

Văn học – Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Trong vùng tam giác sắt: Tiểu thuyết - Tập 2 Năm 1975 họ đã sống như thế nào: Tiểu thuyết Thác rừng; Miền đất mặt trời; Mảnh đất lắm người nhiều ma: Tập truyện ngắn. Truyện. Tiểu thuyết

Trong vùng tam giác sắt: Tiểu thuyết - Tập 2

Năm 1975 họ đã sống như thế nào: Tiểu thuyết Thác rừng; Miền đất mặt trời; Mảnh đất lắm người nhiều ma: Tập truyện ngắn. Truyện. Tiểu thuyết

Mã QR

Trong vùng tam giác sắt: Tiểu thuyết - Tập 2

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:11 04/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Trong vùng tam giác sắt: Tiểu thuyết - Tập 1

Thứ Hai, 14:55 04/07/2022

Accounting: What the number mean

Thứ Hai, 14:46 04/07/2022

Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ: Tiểu thuyết lịch sử

Thứ Hai, 14:38 04/07/2022

Electronics for kids for dummies

Thứ Hai, 08:10 04/07/2022

Vẽ & thiết kế mạch in với chương trình EAGLE

Chủ Nhật, 21:27 03/07/2022