Clinecal casre supplement to accompany nutrition from science to life

This book is intended as an introductory text for a science–oriented nutrition course

Clinecal casre supplement to accompany nutrition from science to life

Mary B Grovenor

Thomson learning

2002

Abstract

This book is intended as an introductory text for a science–oriented nutrition course.

A college student at any level,freshman to senior, will be comfortable with the material.

Although there are no prerequisites for a course at this level, the clinical flavor, strong biochemistry/metabolism coverage, and in–depth approach to science and nutritionalresearch make this a text that will prepare nutrition majors and other science majors for their future studies and careers. It is appropriate for either a one– or a two–semester course.

Citation

Mary B Grovenor. Clinecal casre supplement to accompany nutrition from science to life. Thomson learning, 2002

Collection

Lĩnh vực Khác

Related document

Clinecal casre supplement to accompany nutrition from science to life Có một thời như thế 30/4/1975 qua ký ức của những cựu tù chính trị Côn ĐảoKỹ năng làm việc nhóm của người Nhật
Clinecal casre supplement to accompany nutrition from science to lifeCó một thời như thế 30/4/1975 qua ký ức của những cựu tù chính trị Côn ĐảoKỹ năng làm việc nhóm của người Nhật

QR code

Clinecal casre supplement to accompany nutrition from science to life

Content

  • Thứ Tư, 15:18 08/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Welcome! English for the travel and tourism industry-Second Edition-Student's Bookttt

Thứ Tư, 14:43 08/03/2023

Petroleum II

Thứ Tư, 14:27 08/03/2023

Tourism 2 -Student's Book -Oxford English for Careers

Thứ Tư, 14:11 08/03/2023

Tourism 3 -Teacher's Resource Book -Oxford English for Careerst

Thứ Tư, 13:57 08/03/2023

Quản trị mạng máy tính

Thứ Tư, 13:27 08/03/2023