Clinecal casre supplement to accompany nutrition from science to life

This book is intended as an introductory text for a science–oriented nutrition course

Clinecal casre supplement to accompany nutrition from science to life

Mary B Grovenor

Thomson learning

2002

Abstract

This book is intended as an introductory text for a science–oriented nutrition course.

A college student at any level,freshman to senior, will be comfortable with the material.

Although there are no prerequisites for a course at this level, the clinical flavor, strong biochemistry/metabolism coverage, and in–depth approach to science and nutritionalresearch make this a text that will prepare nutrition majors and other science majors for their future studies and careers. It is appropriate for either a one– or a two–semester course.

Citation

Mary B Grovenor. Clinecal casre supplement to accompany nutrition from science to life. Thomson learning, 2002

Collection

Lĩnh vực Khác

Related document

Clinecal casre supplement to accompany nutrition from science to life Có một thời như thế 30/4/1975 qua ký ức của những cựu tù chính trị Côn ĐảoKỹ năng làm việc nhóm của người Nhật
Clinecal casre supplement to accompany nutrition from science to lifeCó một thời như thế 30/4/1975 qua ký ức của những cựu tù chính trị Côn ĐảoKỹ năng làm việc nhóm của người Nhật

QR code

Clinecal casre supplement to accompany nutrition from science to life

Content

  • Thứ Tư, 15:18 08/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Welcome! English for the travel and tourism industry-Second Edition-Student's Bookttt

Thứ Tư, 14:43 08/03/2023

Petroleum II

Thứ Tư, 14:27 08/03/2023

Tourism 2 -Student's Book -Oxford English for Careers

Thứ Tư, 14:11 08/03/2023

Tourism 3 -Teacher's Resource Book -Oxford English for Careerst

Thứ Tư, 13:57 08/03/2023

Quản trị mạng máy tính

Thứ Tư, 13:27 08/03/2023

Video giới thiệu