Tourism 3 -Teacher's Resource Book -Oxford English for Careerst

Tourism 3 teaches pre-work students to communicate accurately in English, within the context of a career in tourism

Tourism 3 -Teacher's Resource Book -Oxford English for Careerst

Walker,Robin

Oxford University Press

2014

Abstract

Tourism 3 teaches pre-work students to communicate accurately in English, within the context of a career in tourism

Tourism 1 teaches pre-work students to communicate accurately in English, within the context of a career in tourism.

Introductory book background, teaching notes, tips, and additional activities: what is tourism; world destinations; tour operators; tourist motivations; travel agencies; transport in tourism; accomodation; marketing and promotion; the airline in dustry; holidays with a diference; reservations and sales; airport departures. Grammar test and communication activities: what is tourism; world destinations; tour operators; tourist motivations; travel agencies; transport in tourism; accomodation; marketing and promotion; the airline in dustry; holidays with a diference; reservations and sales; airport departures.

Tourism is ideal for pre-work students, studying at pre-intermediate to upper-intermediate levels, who will need to use English in work situations.

Citation

Robin Walker. Tourism 3 -Teacher's Resource Book -Oxford English for Careerst, Oxford University Press, 2014

Collection

Ngoại ngữ

Related document

Tourism 3 -Teacher's Resource Book -Oxford English for CareerstLongman New Real TOEIC full Actual TestsNew Headway Pre Intermediate Studentbook & Workbook
Tourism 3 -Teacher's Resource Book -Oxford English for CareerstLongman New Real TOEIC full Actual TestsNew Headway Pre Intermediate Studentbook & Workbook

QR code

Oxford English for Careers -Tourism 3

Content

  • Thứ Tư, 13:57 08/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Quản trị mạng máy tính

Thứ Tư, 13:27 08/03/2023

Toán rời rạc - Đỗ Đức Giáo

Thứ Tư, 10:51 08/03/2023

Unix and Linux System Administration Handbook

Thứ Tư, 10:23 08/03/2023

Oxford English Grammar Course: Advanced with Answers CD-ROM Pack

Thứ Tư, 10:11 08/03/2023

How to write a thesis

Thứ Tư, 09:55 08/03/2023