Cấp cứu ban đầu

Nội dung cuốn sách đề cập đến: Tổ chức cấp cứu hàng loạt. Phân loại và chọn lọc người bị nạn. Sơ cứu vết thương. Phòng chống sốc. Sơ cứu người bị bỏng. Cầm máu - ga rô. Cấp cứu người bị ngừng hô hấp - ngừng tuần hoàn. Sơ cứu gãy xương. Vận chuyển nạn nhân

Cấp cứu ban đầu

Nguyễn Mạnh Dũng (C.B)

Y học Hà Nội

2011

Tóm tắt

Sách Cấp cứu ban đầu được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Bộ Y tế trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo lâu năm và tâm huyết vói công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Sách trang bị những kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên ngành điều dưỡng cho học sinh hệ điều dưỡng trung cấp tại Trường đại học Điều dưỡng Nam Định.

Sách Cấp cứu ban đầu đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học hệ trung cấp và dạy nghề của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2008. Bộ Y tế ban hành làm tài liệu dạy – học chính thức của ngành Y tế. Trong thòi gian từ 3 đến 5 nàm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Trích dẫn

Nguyễn Mạnh Dũng (C.B). Cấp cứu ban đầu, Y học Hà Nội, 2011.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Cấp cứu ban đầuDu lịch sinh tháiCẩm nang du lịch văn hóa tâm linh Việt Nam

Cấp cứu ban đầu

Du lịch sinh thái

Cẩm nang du lịch văn hóa tâm linh Việt Nam

Mã QR

Cấp cứu ban đầu

Nội dung

  • Thứ Ba, 15:27 01/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Undue Influence

Thứ Ba, 15:19 01/11/2022

Lý thuyết kiểm toán

Thứ Ba, 15:17 01/11/2022

Understanding Gaps

Thứ Ba, 15:11 01/11/2022

Hospitality Security: Managing Security in Today Hotel, Lodging, Entrertaiment and Tourism Environment

Thứ Ba, 14:59 01/11/2022

Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch

Thứ Ba, 14:52 01/11/2022