Breakthroughs in technical analysis : New thinking from the world’s top minds

Technical analysts build trading strategies based on trends and patterns in the markets' movements. Their task requires mastery of the world's markets and an understanding of the latest techniques.

Breakthroughs in technical analysis : New thinking from the world’s top minds

Ed.: David Keller

Bloomberg Press

2007

Abstract

Technical analysts build trading strategies based on trends and patterns in the markets' movements. Their task requires mastery of the world's markets and an understanding of the latest techniques.

Breakthroughs in Technical Analysis reveals the new trading methods used by the world's top technicians. Building on the success of New Thinking in Technical Analysis (Bloomberg Press, 2000), this book, edited by Bloomberg L.P.'s own expert on technical analysis, David Keller, brings together market masters from the around the world.

Some of their techniques have never left their country's borders before and are not widely known or used in other parts of the world.

Showing what the best and the brightest are currently using to deliver extraordinary results, this book will be eagerly sought out by all market technicians

Citation

Ed.: David Keller. Breakthroughs in technical analysis : New thinking from the world’s top minds. Bloomberg Press, 2007

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Breakthroughs in technical analysis : New thinking from the world’s top mindsBetween one and many : The art and science of public speakingBreaktime
Breakthroughs in technical analysis : New thinking from the world’s top mindsBetween one and many : The art and science of public speakingBreaktime

QR code

Breakthroughs in technical analysis : New thinking from the world’s top minds

Content

  • Thứ Năm, 08:21 11/08/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

HOT TOPIK II

Thứ Tư, 16:39 10/08/2022

TOPIK MASTER (TOPIK II)

Thứ Tư, 16:15 10/08/2022

민중 실용 국어사전 ( 개정판) = Từ điển ngôn ngữ thực dụng toàn dân

Thứ Tư, 16:10 10/08/2022

Microwave Bandpass Filters for Wideband Communications

Thứ Tư, 16:08 10/08/2022

호텔관광 실무용어 =Thuật ngữ thực tế về du lịch khách sạn

Thứ Tư, 15:57 10/08/2022