Báo cáo tài chính phân tích - dự báo và định giá.- Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa bổ sung/Phạm Thị Thủy (ch.b), Nguyễn Thị Lan Anh.-H.: ĐHKTQD, 2018.-400tr.

Báo cáo tài chính phân tích - dự báo và định giá.- Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa bổ sung/Phạm Thị Thủy (ch.b), Nguyễn Thị Lan Anh.-H.: ĐHKTQD, 2018.-400tr.

Tóm tắt:Giới thiệu về hệ thống báo cáo tài chính. Bảng cân đối kế toán. Báo cáo kết quả kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Giới thiệu về phân tích báo cáo tài chính. Phân tích cấu trúc tài chính. Phân tích khả năng thanh toán. Phân tích hiệu quả kinh doanh. Phân tích các chủ đề đặc biệt. Dự báo tài chính. Định giá doanh nghiệp.

  • Thứ Tư, 13:47 16/01/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Vận trù xác định

Thứ Tư, 15:30 18/05/2022

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Hướng dẫn du lịch

Thứ Tư, 15:28 18/05/2022

522 câu xử lý tình huống trong nghiệp vụ kế toán trường học

Thứ Tư, 15:09 18/05/2022

Bài tập và bài giải nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Thứ Tư, 14:50 18/05/2022

Sửa chữa điện xí nghiệp - Điện tử công nghiệp

Thứ Tư, 14:47 18/05/2022
/PGS.TS. Đinh Phi Hổ.-H.: Phương Đông, 2012.-428tr.

/PGS.TS. Đinh Phi Hổ.-H.: Phương Đông, 2012.-428tr.

Thứ Tư, 13:46 16/01/2019
/PGS.TS. Tạ Lợi, PGS.TS. Nguyễn Thị Hường.-H.: ĐHKTQD, 2017.-848tr.

/PGS.TS. Tạ Lợi, PGS.TS. Nguyễn Thị Hường.-H.: ĐHKTQD, 2017.-848tr.

Thứ Tư, 13:45 16/01/2019
/PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng.-Tài liệu danh cho chương trình tiền tiến sĩ.-H.: ĐHKTQD, 2015.-247tr.

/PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng.-Tài liệu danh cho chương trình tiền tiến sĩ.-H.: ĐHKTQD, 2015.-247tr.

Thứ Tư, 13:44 16/01/2019
/PGS.TSKH. Bùi Tá Long.-HCM.: ĐHQGTpHCM, 2014.-441tr.

/PGS.TSKH. Bùi Tá Long.-HCM.: ĐHQGTpHCM, 2014.-441tr.

Thứ Tư, 13:42 16/01/2019
Giáo trình hóa học xanh/Phan Thanh Sơn Nam.-HCM.: ĐHQGTpHCM, 2018.-612tr.

Giáo trình hóa học xanh/Phan Thanh Sơn Nam.-HCM.: ĐHQGTpHCM, 2018.-612tr.

Thứ Tư, 13:41 16/01/2019

Video giới thiệu