Giáo trình một số lý thuyết đương đại về quản trị kinh doanh ứng dụng trong nghiên cứu/PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng.-Tài liệu danh cho chương trình tiền tiến sĩ.-H.: ĐHKTQD, 2015.-247tr.

/PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng.-Tài liệu danh cho chương trình tiền tiến sĩ.-H.: ĐHKTQD, 2015.-247tr.

Tóm tắt: Giới thiệu luận điểm cơ bản của các lí thuyết đương đại về quản trị kinh doanh: Lí thuyết thể chế; lí thuyết quản trị dựa trên nguồn lực; lí thuyết doanh nghiệp từ góc nhìn tri thức; văn hoá tổ chức và một số hướng nghiên cứu đương đại; lí thuyết công bằng từ qui trình; lí thuyết về cam kết với tổ chức; lí thuyết qui kết, lòng tin và marketing quan hệ...

  • Thứ Tư, 13:44 16/01/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Giáo trình Lý thuyết màu sắc, nguyên tắc tổng hợp thuốc nhuộm

Thứ Bảy, 14:01 25/06/2022

Năm 1975 họ đã sống như thế nào: Tiểu thuyết

Thứ Bảy, 11:11 25/06/2022

Mây đầu ô; Thơ văn Quang Dũng; Nhà đồi: Thơ, Bút ký

Thứ Bảy, 10:38 25/06/2022

Hoa trong cây; Những điều cùng đến; Vết thời gian: Thơ

Thứ Bảy, 10:22 25/06/2022

Thơ và mấy vấn đề trong thơ Việt Nam hiện đại: Lý luận phê bình

Thứ Bảy, 10:05 25/06/2022
/PGS.TSKH. Bùi Tá Long.-HCM.: ĐHQGTpHCM, 2014.-441tr.

/PGS.TSKH. Bùi Tá Long.-HCM.: ĐHQGTpHCM, 2014.-441tr.

Thứ Tư, 13:42 16/01/2019
Giáo trình hóa học xanh/Phan Thanh Sơn Nam.-HCM.: ĐHQGTpHCM, 2018.-612tr.

Giáo trình hóa học xanh/Phan Thanh Sơn Nam.-HCM.: ĐHQGTpHCM, 2018.-612tr.

Thứ Tư, 13:41 16/01/2019
/PGS.TS. Trần Tử An, CN. Trần Tích, DS. Nguyễn Văn Tuyền.-H.: Y học, 2017.-190.

/PGS.TS. Trần Tử An, CN. Trần Tích, DS. Nguyễn Văn Tuyền.-H.: Y học, 2017.-190.

Thứ Tư, 13:40 16/01/2019
/PGS.TS. Võ Xuân Minh, PGS.TS. Phạm Ngọc Bùng.-H.: Y học, 2016.-287tr.

/PGS.TS. Võ Xuân Minh, PGS.TS. Phạm Ngọc Bùng.-H.: Y học, 2016.-287tr.

Thứ Tư, 13:36 16/01/2019
/PGS.TS. Trần Đức Hậu (ch.b), DS. Nguyễn Đình Hiển, PGS.TS. Thái Duy Thìn.-H.: Y học, 2016.-296tr.

/PGS.TS. Trần Đức Hậu (ch.b), DS. Nguyễn Đình Hiển, PGS.TS. Thái Duy Thìn.-H.: Y học, 2016.-296tr.

Thứ Tư, 13:35 16/01/2019

Video giới thiệu