Bản đồ Kim cương

Tài liệu giúp bạn đọc: Nắm chắc bản đồ Nhân sinh kim cương- bản đồ Khái niệm Nhân sinh kim cương;Xảy đựng Nhân sinh kim cương- Sơ đổ vôn của Nhân sinh kim cương;Thực hiện Nhân sinh kim cương sơ đồ tuyến đường nhân sinh kim cương; Kinh doanh Nhân sinh kim cương- Sơ đồ chiến lược Nhân sinh kim cương;Khai thác viên Nhân sinh kim cương- Biểu đồ thực hiện Nhân sinh kim cương;Hây hoàn thiện Nhân sinh kim cương- Sơ đồ trọng yếu tạo nên Nhân sinh kim cương.

Bản đồ Kim cương

Vương Tuệ

Nxb. Lao động - Xã hội

2006

Tóm tắt

Sau khi đã đạt được thành công, người ta sẽ nghĩ ngay đến việc làm thế nào để sự nghiệp của mình phát triển hơn nữa. Người giàu có thì cầu có thêm nhiều phúc lộc hơn nữa, ngưòi làm quan thì mong mình thăng quan tiến chức, có được quyền lực lớn hơn nữa, ngưòi nghiên cứu khoa học thì mong muốn có được nhiều thành quả khoa học hơn nữa, nhà phát minh thì mong muốn tìm được những sáng tạo mới... Với những ước mơ ấy, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, bạn sẽ có danh lợi và sự nghiệp trong giấc mơ bạn hằng theo đuổi, bạn cũng sẽ cống hiến làm giàu thêm nguồn của cải cho xã hội. Nhưng một lúc nào đó tĩnh tâm lại, đặc biệt là trong một đêm mất ngủ, bạn hãy tự hỏi thử từ trong suy nghĩ của mình; “Đây có phải là mục đích mà mình theo đuổi trong cuộc đời hay không? Con người ta sống trên thế giới này còn mục đích gì cao hơn nữa không? Ý nghĩa chân chính của đời người rốt cuộc là cái gì?” Nếu chỉ là vì bản thân, thành công mà bạn có sẽ rất dễ bị mất đi mục tiê hướng về phía trước. Đây là một vấn đề triết học, là vấn đề liên quan đến thê giới quan, nhân sinh quan, đến phẩm giá của một con ngưòi, là vấn đề ớn có liên quan mật thiết đến cuộc sống thực tê của mỗi người.

Nội dung bao gồm các chương:

+ Chương 1: Nắm chắc bản đồ Nhân sinh kim cương - bản đồ khái niệm Nhân sinh kim cương.

+ Chương 2: Xây dựng Nhân sinh kim cương - sơ đồ vốn của Nhân sinh kim cương.

+ Chương 3: Thực hiện Nhân sinh kim cương - sơ đồ tuyến đường Nhân sinh kim cương.

+ Chương 4: Kinh doanh Nhân sinh kim cương - sơ đồ chiến lược Nhân sinh kim cương.

+ Chương 5: Khai thác viên Nhân sinh kim cương - biểu đồ thực hiện Nhân sinh kim cương.

+ Chương 6: Hãy hoàn thiện Nhân sinh kim cương - sơ đồ trọng yếu tạo nên Nhân sinh kim cương.

Trích dẫn

Vương Tuệ. Bản đồ Kim cương, Nxb. Lao động - Xã hội, 2006.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Bản đồ Kim cươngVận dụng đắc nhân tâm trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh để thành côngTuyển chọn tham khảo các mẫu soạn thảo văn bản và mẫu hợp đồng thông dụng trong doanh nghiệp

Bản đồ Kim cương

Vận dụng đắc nhân tâm trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh để thành công

Tuyển chọn tham khảo các mẫu soạn thảo văn bản và mẫu hợp đồng thông dụng trong doanh nghiệp

Mã QR

Bản đồ Kim cương

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:40 21/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

7 quy tắc tiền bạc trong cuộc sống : Kiểm soát tương lai tài chính của bạn (7 money rules for life : How to take control of your financial future)

Thứ Hai, 15:35 21/11/2022

High-powered investing all-in-one for dummies

Thứ Hai, 14:27 21/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 13 (1906)

Thứ Hai, 13:57 21/11/2022

Higher ambition : How great leaders create economic and social value

Thứ Hai, 13:55 21/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 12 (3/1908-6/1909)

Thứ Hai, 13:46 21/11/2022

Video giới thiệu