7 quy tắc tiền bạc trong cuộc sống : Kiểm soát tương lai tài chính của bạn (7 money rules for life : How to take control of your financial future)

7 quy tắc tiền bạc trong cuộc sống kiểm soát tương lai tài chính của bạn” của tác giả Mary Hunt là cuốn sách hay về kĩ năng kiểm soát tiền bạc trong cuộc sống

7 quy tắc tiền bạc trong cuộc sống : Kiểm soát tương lai tài chính của bạn (7 money rules for life : How to take control of your financial future)

Mary Hunt ; Dịch: Trung Sơn

Thanh Hóa

2015

Tóm tắt

7 quy tắc tiền bạc trong cuộc sống kiểm soát tương lai tài chính của bạn” của tác giả Mary Hunt là cuốn sách hay về kĩ năng kiểm soát tiền bạc trong cuộc sống. Hầu hết chúng ta đã trả một cái giá quá đắt cho sự thiếu hiểu biết về tài chính của mình. Tác giả Mary Hunt cho biết những con số thống kê mà bạn có thể cảm thấy sốc. Chúng ta đã được giáo dục về mặt xã hội, tuy nhiên cũng kém hiểu biết về tài chính. Theo lời tác giả Mary Hunt đã từng trải qua giới hạn và đối mặt với việc kém hiểu biết và mù tịt về tiền bạc như thế nào. Việc học tập áp dụng những nguyên lý đơn giản, đúng đắn về việc quản lý tiền bạc đã cứu cuộc đời của Mary Hunt ra sao. Ngày nay mọi sự đã thay đổi nhiều so với năm năm trước, nhưng tác giả tin rằng những thách thức thậm chí còn lớn hơn nữa, vẫn còn ở phía trước. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những chuyện này tác giả đã có những tin tốt cho bạn, bắt đầu từ nơi hiện tại của bạn, bạn có thể kiểm soát được vấn đề tài chính, và sẽ có được sức mạnh để kiểm soát vận mệnh của mình. “ 7 quy tắc tiền bạc trong cuộc sống” sẽ là cuốn cẩm nang giúp bạn thay đổi cuộc đời. 7 quy tắc này là nền móng, qua đó bạn sẽ xây dựng một cuộc sống có tổ chức, không nợ nần và giúp nhiều người khác học cách thoát nợ và sống thoải mái. Cuốn sách mang lại giá trị cho bạn đọc về cách kiểm soát kinh tế cá nhân và từng bước ổn định tài chính, thoát nợ và có một cuộc sống tự do. Chúc bạn sớm đạt được mục tiêu của mình.

Nội dung cuốn sách bao gồm :
- Cái giá của sự kém hiểu biết về tài chính
- Câu chuyện của tôi
- Khả năng hiểu biết về tài chính sẽ cải thiện cuộc sống của bạn
-.Quy tắc 1: Hãy chi tiêu ít hơn những khoản kiếm được
- Quy tắc 2: Tiết kiệm cho tương lai
- Quy tắc 3: Hãy cho đi một ít
- Quy tắc 4: Dự kiến những chi tiêu bất thường
- Quy tắc 5: Lập kế hoạch chi tiêu
- Quy tắc 6: Quản lý tín dụng
- Quy tắc 7: Chỉ vay mượn những gì mà bạn biết mình có thể trả
- Sắp xếp các ý tưởng
- Thách thức của việc thu nhập không ổn định
- Chìm ngập trong nợ
- Thanh toán hóa đơn nào

- Hãy tham gia phong trào không nợ nần

Trích dẫn

Mary Hunt ; Dịch: Trung Sơn . 7 quy tắc tiền bạc trong cuộc sống : Kiểm soát tương lai tài chính của bạn (7 money rules for life : How to take control of your financial )future),Thanh Hóa, 2015

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

7 quy tắc tiền bạc trong cuộc sống : Kiểm soát tương lai tài chính của bạn (7 money rules for life : How to take control of your financial future)Những quy tắc trong quản lý: The Rules of ManagementTinh thần doanh nhân khởi nghiệp và sự đổi mới

7 quy tắc tiền bạc trong cuộc sống : Kiểm soát tương lai tài chính của bạn (7 money rules for life : How to take control of your financial future)

Những quy tắc trong quản lý: The Rules of Management

Tinh thần doanh nhân khởi nghiệp và sự đổi mới

Mã QR

7 quy tắc tiền bạc trong cuộc sống : Kiểm soát tương lai tài chính của bạn (7 money rules for life : How to take control of your financial future)

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:35 21/11/2022