Bài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử: Tập 2 - Mạch điện chức năng (tính toán và mô phỏng với Matlab)

Cuốn sách gồm các đề bài và hướng dẫn giải, trả lời các bài tập...

Bài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử: Tập 2 - Mạch điện chức năng (tính toán và mô phỏng với Matlab)

Hồ Văn Sung

GDVN

2010

Tóm tắt

Bộ sách "Cơ sở kỹ thuật mạch Điện & Điện tử gồm hai tập lý thuyết và hai tập "giải bài tập", tập hợp tất cả các kiến thức mới nhất về lý thuyết mạch cũng như những công cụ và những phương pháp để phân tích và thiết kế các mạch Điện và Điện tử tương tự. Các tính chất cũng như đáp ứng của các mạch điện từ tần số thấp đến tần số cao và siêu cao đã được mô tả và trình bày một cách rõ ràng, tổng quát và khảo sát chi tiết với hàng trăm ví dụ được mô tả bằng các biểu thức toán học chặt chẽ hoặc trên màn hình máy vi tinh nhờ phần mềm MATLAB.

Nội dung cuốn Bài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử Tập 2 gồm đề bài và hướng dẫn giải, trả lời các bài tập được trình bày chi tiết trong các chương sau:

- Chương 1: Các tín hiệu cơ sở;

- Chương 2: Biến đổi Laplace;

- Chương 3: Phân tích và tổng hợp mạch điện dùng biến đổi Laplace;

- Chương 4: Các mạch liên kết cảm ứng;

- Chương 5: Các loại mạch lọc tích cực;

- Chương 6: Kiểm tra, giám sát và điều khiển quá trình;

- Chương 7: Mạng ba pha

Trích dẫn

Hồ Văn Sung. Bài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử: Tập 2 - Mạch điện chức năng (tính toán và mô phỏng với matlab), GDVN, 2010

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Điện tử Viễn thông

Tài liệu liên quan

Bài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử: Tập 2 - Mạch điện chức năng (tính toán và mô phỏng với Matlab)

Kỹ thuật điều khiển tự động - Tập 2

Kỹ thuật điều khiển tự động Tập 1

Bài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử: Tập 2 - Mạch điện chức năng (tính toán và mô phỏng với Matlab)

Kỹ thuật điều khiển tự động - Tập 2

Kỹ thuật điều khiển tự động - Tập 1

Mã QR

Bài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử: Tập 2 - Mạch điện chức năng (tính toán và mô phỏng với Matlab)

Nội dung

  • Thứ Sáu, 11:41 10/03/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

中国文化要略(第4版) = Sơ lược về văn hóa Trung Quốc

Thứ Sáu, 10:41 10/03/2023

Bài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử: Tập 1 Mạch điện cơ bản (tính toán và mô phỏng với Matlab)

Thứ Sáu, 10:29 10/03/2023

跨文化交际案例教程 = Hướng dẫn tình huống giao tiếp đa văn hóa

Thứ Sáu, 09:51 10/03/2023

社会语言学概论 = Giới thiệu về Ngôn ngữ xã hội học

Thứ Sáu, 09:16 10/03/2023

Cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử: Tập 1 Mạch điện cơ bản (Tính toán và mô tả với Matlab)

Thứ Sáu, 08:09 10/03/2023