Bài giảng Điều khiển số Digital control systems

Lý thuyết điều khiển ra đời từ rất sớm với kỹ thuạt điều khiển liên tục làm nền tảng. Hệ thống điều khiển số là hệ thống điều khiển xử lý tín hiệu – quá trình một cách rời rạc dưới sự hỗ trợ của máy tính số.

Bài giảng Điều khiển số Digital control systems

Khoa Điện

ĐH Công nghiệp Hà Nội

2017

Tóm tắt

Lý thuyết điều khiển ra đời từ rất sớm với kỹ thuạt điều khiển liên tục làm nền tảng. Hệ thống điều khiển số là hệ thống điều khiển xử lý tín hiệu – quá trình một cách rời rạc dưới sự hỗ trợ của máy tính số. Việc sử dụng máy tính số trong hệ thống điều khiển đưa đến cho hệ thống những ddwacj điểm tiê quyết để phân biệt giữa hệ thống điều khiển số và hệ thống điều khiển liên tục.

-Bài giảng được chia thành các chương với những nội dung:

- Chương 1: Cơ sở toán học của hệ thống điều khiển số;

- Chương 2: Mô hình toán học hệ thống điều khiển số;

- Chương 3: Thiết kế hệ thống điều khiển phản hồi đầu ra;

- Chương 4: Thiết kế hệ thống điều khiển có phản hồi trạng thái.

- Chương 5: Thiết kế hệ thống điều khiển có phản hồi trạng thái

Trích dẫn

Khoa Điện. Bài giảng Điều khiển số Digital control systems. ĐH Công nghiệp Hà Nội, 2017

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Điện

Tài liệu liên quan

Bài giảng Điều khiển số Digital control systemsGiáo trình trang bị điệnGiáo trình Điều khiển quá trình
Bài giảng Điều khiển số Digital control systemsGiáo trình trang bị điệnGiáo trình điều khiển quá trình

Mã QR

Bài giảng Điều khiển số Digital control systems

Nội dung

  • Thứ Sáu, 09:21 21/04/2023