Giáo trình nguyên lý vận hành chuỗi cung ứng

Nội dung cuốn sách này gồm: Khái quát chung về chuỗi cung ứng; Những vấn đề cơ bản về chuỗi cung ứng, các chủ thể tham gia và thành phần của chuỗi cung ứng, vận hành chuỗi cung ứng; Các hoạt động trong chuỗi cung ứng, lập kế hoạch, tìm nguồn, sản xuất, phân phối; Đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng, lợi ích của việc vận hành chuỗi cung ứng hiệu quả, các biện pháp vận hành hiệu quả chuỗi cung ứng.

Giáo trình nguyên lý vận hành chuỗi cung ứng

Nguyễn Thị Mai Anh (Chủ biên)

Nhà xuất bản thống kê

2022

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, thuật ngữ “ chuỗi cung ứng” nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các học giả, nghiên cứu viên, sinh viên, những người làm thực nghiệm tại Việt Nam và trên thế giới.

Trong chương trình học của sinh viên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại trường đại học công nghiệp Hà Nội, việc tìm hiểu về kết cấu và cách thức vận hành của chuỗi cung ứng là một trong những nội dung quan trọng cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng cơ bản về chuỗi cung ứng.

Nội dung cuốn sách này gồm: Khái quát chung về chuỗi cung ứng; Những vấn đề cơ bản về chuỗi cung ứng, các chủ thể tham gia và thành phần của chuỗi cung ứng, vận hành chuỗi cung ứng; Các hoạt động trong chuỗi cung ứng, lập kế hoạch, tìm nguồn, sản xuất, phân phối; Đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng, lợi ích của việc vận hành chuỗi cung ứng hiệu quả, các biện pháp vận hành hiệu quả chuỗi cung ứng.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Mai Anh (Chủ biên). Giáo trình nguyên lý vận hành chuỗi cung ứng. Nhà xuất bản thống kê, 2022.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập theo lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Giáo trình nguyên lý vận hành chuỗi cung ứngChiến lược kinh doanh Business strategy 18 nhân tố hình thành quyết định chiến lược cho doanh nghiệpThe Little book: Định giá cổ phiếu, đầu tư giá trị
Giáo trình nguyên lý vận hành chuỗi cung ứngChiến lược kinh doanh Business strategy 18 nhân tố hình thành quyết định chiến lược cho doanh nghiệpThe Little book: Định giá cổ phiếu, đầu tư giá trị

Mã QR

Giáo trình nguyên lý vận hành chuỗi cung ứng

Nội dung

  • Thứ Sáu, 09:18 21/04/2023