Giáo trình nguyên lý vận hành chuỗi cung ứng

Nội dung cuốn sách này gồm: Khái quát chung về chuỗi cung ứng; Những vấn đề cơ bản về chuỗi cung ứng, các chủ thể tham gia và thành phần của chuỗi cung ứng, vận hành chuỗi cung ứng; Các hoạt động trong chuỗi cung ứng, lập kế hoạch, tìm nguồn, sản xuất, phân phối; Đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng, lợi ích của việc vận hành chuỗi cung ứng hiệu quả, các biện pháp vận hành hiệu quả chuỗi cung ứng.

Giáo trình nguyên lý vận hành chuỗi cung ứng

Nguyễn Thị Mai Anh (Chủ biên)

Nhà xuất bản thống kê

2022

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, thuật ngữ “ chuỗi cung ứng” nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các học giả, nghiên cứu viên, sinh viên, những người làm thực nghiệm tại Việt Nam và trên thế giới.

Trong chương trình học của sinh viên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại trường đại học công nghiệp Hà Nội, việc tìm hiểu về kết cấu và cách thức vận hành của chuỗi cung ứng là một trong những nội dung quan trọng cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng cơ bản về chuỗi cung ứng.

Nội dung cuốn sách này gồm: Khái quát chung về chuỗi cung ứng; Những vấn đề cơ bản về chuỗi cung ứng, các chủ thể tham gia và thành phần của chuỗi cung ứng, vận hành chuỗi cung ứng; Các hoạt động trong chuỗi cung ứng, lập kế hoạch, tìm nguồn, sản xuất, phân phối; Đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng, lợi ích của việc vận hành chuỗi cung ứng hiệu quả, các biện pháp vận hành hiệu quả chuỗi cung ứng.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Mai Anh (Chủ biên). Giáo trình nguyên lý vận hành chuỗi cung ứng. Nhà xuất bản thống kê, 2022.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập theo lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Giáo trình nguyên lý vận hành chuỗi cung ứngChiến lược kinh doanh Business strategy 18 nhân tố hình thành quyết định chiến lược cho doanh nghiệpThe Little book: Định giá cổ phiếu, đầu tư giá trị
Giáo trình nguyên lý vận hành chuỗi cung ứngChiến lược kinh doanh Business strategy 18 nhân tố hình thành quyết định chiến lược cho doanh nghiệpThe Little book: Định giá cổ phiếu, đầu tư giá trị

Mã QR

Giáo trình nguyên lý vận hành chuỗi cung ứng

Nội dung

  • Thứ Sáu, 09:18 21/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình Nhiệt học

Thứ Sáu, 08:57 21/04/2023

Đề cương bài giảng vi điều khiển

Thứ Sáu, 08:57 21/04/2023

Embedded Systems Architecture: A compre-hensive Guide for Engineers and Programmers

Thứ Sáu, 08:44 21/04/2023

Tiền tệ ngân hàng

Thứ Sáu, 08:21 21/04/2023

Note taking for Consecutive Interpreting – a short course

Thứ Năm, 15:19 20/04/2023