Arguing in communities : Reading and writing arguments in context

This introduction to argumentation with integrated readings and abundant activities combines coverage of the principles of classical argument with a focus on the various community contexts - historical and contemporary - that influence arguments.

Arguing in communities : Reading and writing arguments in context

Gary Layne Hatch

McGraw-Hill

2003

This introduction to argumentation with integrated readings and abundant activities combines coverage of the principles of classical argument with a focus on the various community contexts - historical and contemporary - that influence arguments.

Citation

Gary Layne Hatch. Arguing in communities : Reading and writing arguments in context. McGraw-Hill, 2003

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Arguing in communities : Reading and writing arguments in contextManagement: Skills and application Foundations in Microbiology: 6th (sixth) Edition
Arguing in communities : Reading and writing arguments in contextManagement: Skills and application - 11th EditionFoundations in Microbiology: 6th (sixth) Edition

QR code

Arguing in communities : Reading and writing arguments in context

Content

  • Thứ Hai, 14:42 13/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Architectural Engineering Design: Structural Systems

Thứ Hai, 14:30 13/03/2023

Cách giải một số bài toán nâng cao trong hình học họa hình

Thứ Hai, 14:24 13/03/2023

Applying anthropology An introductory reader Eighth Edition

Thứ Hai, 14:23 13/03/2023

Applied groundwater modeling second edition

Thứ Hai, 14:05 13/03/2023

App empire : Make money, have a life, and let technology work for you

Thứ Hai, 13:55 13/03/2023

Video giới thiệu