Arguing in communities : Reading and writing arguments in context

This introduction to argumentation with integrated readings and abundant activities combines coverage of the principles of classical argument with a focus on the various community contexts - historical and contemporary - that influence arguments.

Arguing in communities : Reading and writing arguments in context

Gary Layne Hatch

McGraw-Hill

2003

This introduction to argumentation with integrated readings and abundant activities combines coverage of the principles of classical argument with a focus on the various community contexts - historical and contemporary - that influence arguments.

Citation

Gary Layne Hatch. Arguing in communities : Reading and writing arguments in context. McGraw-Hill, 2003

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Arguing in communities : Reading and writing arguments in contextManagement: Skills and application Foundations in Microbiology: 6th (sixth) Edition
Arguing in communities : Reading and writing arguments in contextManagement: Skills and application - 11th EditionFoundations in Microbiology: 6th (sixth) Edition

QR code

Arguing in communities : Reading and writing arguments in context

Content

  • Thứ Hai, 14:42 13/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Architectural Engineering Design: Structural Systems

Thứ Hai, 14:30 13/03/2023

Cách giải một số bài toán nâng cao trong hình học họa hình

Thứ Hai, 14:24 13/03/2023

Applying anthropology An introductory reader Eighth Edition

Thứ Hai, 14:23 13/03/2023

Applied groundwater modeling second edition

Thứ Hai, 14:05 13/03/2023

App empire : Make money, have a life, and let technology work for you

Thứ Hai, 13:55 13/03/2023