Âm nhạc Dân gian các dân tộc Tày Nùng Dao Lạng Sơn

Âm nhạc Dân gian các dân tộc Tày Nùng Dao Lạng Sơn là công trình khoa học khảo tả chi tiết những hình thức, thể loại âm nhạc dân gian gắn chặt với đời sống sinh hoạt của ba dân tộc người Tày, Nùng, Dao Lạng Sơn. Toàn bộ công trình được chia thành 6 chương, mỗi chương gồm nhiều đề mục và tiểu mục.

Âm nhạc Dân gian các dân tộc Tày Nùng Dao Lạng Sơn

Nông Thị Nhình

Nxb. Văn hóa dân tộc

2000

Tóm tắt

Âm nhạc Dân gian các dân tộc Tày Nùng Dao Lạng Sơn là công trình khoa học khảo tả chi tiết những hình thức, thể loại âm nhạc dân gian gắn chặt với đời sống sinh hoạt của ba dân tộc người Tày, Nùng, Dao Lạng Sơn. Toàn bộ công trình được chia thành 6 chương, mỗi chương gồm nhiều đề mục và tiểu mục.

Nội dung chi tiết gồm:

+ Chương 1: Đôi nét về các dân tộc Tày - Nùng - Dao Lạng Sơn

+ Chương 2: Những hình thức sinh hoạt âm nhạc dân gian

+ Chương 3: Những làn điệu âm nhạc dân gian

+ Chương 4: Giai điệu – Sự hình thành các dạng giai điệu- Mối quan hệ giữa giai điệu và thơ ca.

+ Chương 5: Nhạc cụ dân gian và dàn nhạc

+ Chương 6: Nối tiếp truyền thống.

Trích dẫn

Nông Thị Nhình. Âm nhạc Dân gian các dân tộc Tày Nùng Dao Lạng Sơn, Nxb. Văn hóa dân tộc, 2000.

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Âm nhạc Dân gian các dân tộc Tày Nùng Dao Lạng SơnNgười Cơ Ho ở Tây Nguyên Việt Nam ( The Cơ Ho in the Central Highlands of Việt Nam)Người Xơ Đăng ở Việt Nam ( The Xơ Đăng in Viet Nam)

Âm nhạc Dân gian các dân tộc Tày Nùng Dao Lạng Sơn

Người Cơ Ho ở Tây Nguyên Việt Nam ( The Cơ Ho in the Central Highlands of Việt Nam)

Người Xơ Đăng ở Việt Nam ( The Xơ Đăng in Viet Nam)

Mã QR

Âm nhạc Dân gian các dân tộc Tày Nùng Dao Lạng Sơn

Nội dung

  • Thứ Bảy, 13:37 19/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Người Mạ ở Việt Nam (The Ma in Việt Nam)

Thứ Bảy, 13:33 19/11/2022

Giáo trình kiến trúc máy tính (Vương Quốc Dũng)

Thứ Bảy, 13:26 19/11/2022

Giáo trình Đồ họa ứng dụng 1

Thứ Bảy, 12:25 19/11/2022

Sức mạnh thương mại điện tử: 12 tháng kiếm 1 triệu đô

Thứ Bảy, 10:13 19/11/2022

Từ điển bách khoa Việt Nam - T.4: T - Z

Thứ Bảy, 09:53 19/11/2022

Video giới thiệu