Người Mạ ở Việt Nam (The Ma in Việt Nam)

Cuốn sách là những bài viết, hình ảnh phản ánh sinh động, chân thực về đời sống vật chất và tâm linh của tộ người Mạ.

Người Mạ ở Việt Nam (The Mạ in Việt Nam)

Phạm Tuân

Thông Tấn

2015

Tóm tắt

Cư dân Mạ là một trong 6 tộc người bản địa trong nhóm ngôn ngữ Môn – Khơ me ở Nam Tây Nguyên và là 1 trong 21 tộc người trong nhóm ngôn ngữ này ở Việt Nam. Địa bàn cư trú chủ yếu của người mạ là khu vực tây – nam lâm Đồng và bắc Đồng nai trên lưu vực của sông Đồng Nai, , tiếng mạ là Đạ Đơng cùng các chi lưu của nó. Những huyền thoại tronng dân gian Mạ còn le lói cho thấy nơi đây đã từng tồn tại một “công quốc Mạ”

Lịch sử và văn hóa ở vùng Nam Tây Nguyên nói chung, ở nếp sống Mạ nói riêng đã trải qua nhiều biến động. Nhưng cho đến nay, họ vẫn còn bảo lưu được không ít những phong tục truyền thống kì bí trên tiến trình phát triển của lịch sử.

Đồng bào Mạ là cư dân nông nghiệp, giao trồng lúa rẫy, tôn thờ mẹ lúa, nhưng vẫn giữ gìn tục hiến sinh trâu để nhớ lại mọt thời đại lấy việc săn bắt được những con thú lớn làm trọng. Ngôi nhà ở của họ là nhà sàn dài, có qui mô lớn, nhưng bảo lưu dấu vết của các vòm hang động thông qua kiến trúc “pôồngme” ( Cửa mẹ). Gia đình Mạ được tổ chức theo dòng cha ( phụ hệ) nhưng những tập quán của quan hệ mẫu quyền vẫn tồn tại không ít…

Người Mạ là một tronng những tộc người rất kiên cường, bất khuất trong việc bảo vệ quê hương, giữ gìn buôn rẫy, bảo vệ cuộc sống tự do và bình yên của xứ sở

Cuốn sách là những bài viết, hình ảnh phản ánh sinh động, chân thực về đời sống vật chất và tâm linh của tộ người Mạ.

Nội dung cuốn sách gồm:

- Nguồn gôc và phân bố dân cư

- Buôn làng, Nhà ở.

- Nguồn sống

- Y phục, trang sức

- Phong tục, lễ hội

Trích dẫn

Phạm Tuân. Người Mạ ở Việt Nam (The Mạ in Việt Nam), Thông Tấn, 2015

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Người Mạ ở Việt Nam (The Ma in Việt Nam)Người Cơ Ho ở Tây Nguyên Việt Nam ( The Cơ Ho in the Central Highlands of Việt Nam)Người Xơ Đăng ở Việt Nam ( The Xơ Đăng in Viet Nam)

Người Mạ ở Việt Nam (The Mạ in Việt Nam)

Người Cơ Ho ở Tây Nguyên Việt Nam ( The Cơ Ho in the Central Highlands of Việt Nam)

Người Xơ Đăng ở Việt Nam ( The Xơ Đăng in Viet Nam)

Mã QR

Người Mạ ở Việt Nam (The Ma in Việt Nam)

Nội dung

  • Thứ Bảy, 13:33 19/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình kiến trúc máy tính (Vương Quốc Dũng)

Thứ Bảy, 13:26 19/11/2022

Giáo trình Đồ họa ứng dụng 1

Thứ Bảy, 12:25 19/11/2022

Sức mạnh thương mại điện tử: 12 tháng kiếm 1 triệu đô

Thứ Bảy, 10:13 19/11/2022

Từ điển bách khoa Việt Nam - T.4: T - Z

Thứ Bảy, 09:53 19/11/2022

Quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

Thứ Bảy, 09:46 19/11/2022