Adolescence

As a master teacher, John Santrock connects current research with real-world application, helping students see how developmental psychology plays a role in their own lives and future careers.

Adolescence

John W. Santrock

McGraw Hill

2008

Abstract

As a master teacher, John Santrock connects current research with real-world application, helping students see how developmental psychology plays a role in their own lives and future careers.

Through an integrated learning goals system, this comprehensive approach to adolescent development helps students gain the insight they need to study smarter, stay focused, and improve performance

Citation

John W. Santrock. Administration Adolescence. McGraw Hill , 2008

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Adolescence Agile innovation : The revolutionary approach to accelerate success, inspire engagement and ignite creativity Achieve with accountability Ignite angagenment ownership perseverance alignment and change
AdolescenceAgile innovation : The revolutionary approach to accelerate success, inspire engagement and ignite creativityAchieve with accountability Ignite angagenment ownership perseverance alignment and change

QR code

Adolescence

Content

  • Thứ Sáu, 14:26 10/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Administration of physical education and sport programs fifth edition

Thứ Sáu, 14:14 10/03/2023

Mozilge Toeic Actual Test - Part 1, 2

Thứ Sáu, 14:12 10/03/2023

ACLS essentials : Basics and more

Thứ Sáu, 14:04 10/03/2023

Accelerate: Buiding strategic agility for a faster-moving world

Thứ Sáu, 13:55 10/03/2023

A wesome blossom: A flower power book

Thứ Sáu, 13:50 10/03/2023