9 Things Successful People do Differently (Paperback)

Take your cues from the short, powerful 9 Things Successful People Do Differently, where the strategies and goals of the world’s most successful people are on display—backed by research that shows exactly what has the biggest impact on performance. Here’s a hint: accomplished people reach their goals because of what they do, not just who they are.

9 Things Successful People do Differently (Paperback)

Halvorson Hedi Grant

Harvard Business Review Press

2018

Abstract

Take your cues from the short, powerful 9 Things Successful People Do Differently, where the strategies and goals of the world’s most successful people are on display—backed by research that shows exactly what has the biggest impact on performance. Here’s a hint: accomplished people reach their goals because of what they do, not just who they are.

Content: Get Specific; Seize the Moment to Act on Your Goals; Know Exactly How Far You Have Left to Go; Be a Realistic Optimist; Focus on Getting Better, Rather Than Being Good; Have Grit; Build Your Willpower Muscle; Don’t Tempt Fate; Focus on What You Will Do, Not What You Won’t Do.

Citation

Halvorson Hedi Grant, 9 Things Successful People do Differently(Paperback), Harvard Business Review Press, 2018.

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

9 Things Successful People do Differently (Paperback)Đắc nhân tâm- How To Win Friends and Influence PeopleNhững bài diễn thuyết nổi tiếng nhất thế giới
9 Things Successful People do Differently (Paperback)

Đắc nhân tâm- How To Win Friends and Influence People

Những bài diễn thuyết nổi tiếng nhất thế giới

QR code

9 Things Successful People do Differently (Paperback)

Content

  • Chủ Nhật, 14:25 26/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Today's Moral Issues: Classic and Contemporary Perspectives

Chủ Nhật, 13:44 26/03/2023

Từ điển Việt - Hàn

Chủ Nhật, 13:26 26/03/2023

Tổng luận lịch sử triết học Hàn Quốc

Chủ Nhật, 13:12 26/03/2023

Tổng thư mục nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam = 베트남 한국학 연구 편람

Chủ Nhật, 09:17 26/03/2023

Nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam: Thành quả và Phương hướng (Kỷ yếu hội thảo quốc tế)

Chủ Nhật, 09:12 26/03/2023

Video giới thiệu