Thông báo điều chỉnh lịch phục vụ bạn đọc hè 2019

Căn cứ kế hoạch nghỉ hè của Nhà trường, Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo tới bạn đọc lịch phục vụ hè 2019 kể từ 17/06/2019 đến 31/07/2019, cụ thể như sau:

Khu A: Phòng đọc 1A, Phòng đọc 2A, Phòng Mượn về nhà thời gian mở cửa từ 7h30 đến 16h30 từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần. Tạm thời ngừng phục vụ tại phòng đọc 3A

Khu B: Phòng đọc 1B thời gian mở cửa từ 7h30 đến 16h30 từ Thứ 2 đến Chủ Nhật trong tuần, tạm thời ngừng phục vụ tại phòng đọc 2B

Khu C: Tạm ngừng phục vụ, lịch phục vụ trở lại sẽ được thông báo sau

Khối nghiệp vụ, văn phòng của trung tâm hoạt động bình thường theo giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần trừ Thứ 7 và Chủ nhật.

Sau khoảng thời gian trên, tất cả các phòng đọc ở Khu A và Khu B trở lại hoạt động bình thường

Thông báo điều chỉnh lịch phục vụ bạn đọc hè 2019

  • Thứ Sáu, 09:21 14/06/2019

Tags: