Open Textbook Library: Thư viện sách giáo khoa mở Đại học Minnesota (University of Minnesota), Hoa Kỳ

Đây là Thư viện sách giáo khoa mở cung cấp hơn 1200 sách giáo khoa mở với nhiều chuyên ngành khác nhau như: Khoa học máy tính; Giáo dục; Kinh tế; Kỹ thuật; Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội; Báo chí, truyền thông; Sức khỏe, Y tế; Luật; Toán học... Bạn đọc có thể đọc online hoặc download file pdf về máy tính cá nhân đọc offline.

Xem thêm