Giáo trình phân tích công nghiệp (Tập 1)

Nội dung trình bày các kiến thức chuyên môn về lấy mẫu, phân hủy mẫu và phân tích kiểm tra chất lượng các nguyên liệu, nhiên liệu, bán sản phẩm, sản phẩm trong sản xuất của một số ngành công nghiệp quan trọng như than, Silicat, sản xuất hóa chất.

Xem thêm

Khoáng vật học Silicat

Khoáng vật học Silicat trình bày kiến thức đại cương về tính chất quang học của tinh thể, nghiên cứu, xác định các tính chất quang học nhận biết loại tinh thể khoáng, khoáng của nguyên liệu silicat (silic, fenpat, cacbonat), khoáng trong các sản phẩm công nghệ vật liệu silicat (thuỷ tinh, gốm sứ, gạch chịu lửa, khoáng trong xi măng pooclăng)

Xem thêm

Hóa lý Silicat

Hóa lý Silicat trình bày Silicat ở trạng thái tinh thể, các silicat ở trạng thái vô định hình, các silicat ở trạng thái phân tán cao. Cơ sở lý thuyết quá trình nhiệt độ cao, biểu đồ pha hệ một cấu tử, bồn cầu tử, các phương pháp nghiên cứu

Xem thêm

Giáo trình thực hành phân tích hóa công nghiệp

Giáo trình thực hành phân tích hóa công nghiệp trình bày Đại cương về phân tích công nghiệp; Phân tích nhiên liệu rắn; Phân tích trong quá trình sản xuất hóa chất cơ bản; Phân tích phân bón vô cơ; Phân tích silicat; Phân tích một số thành phần trong dược phẩm; Phân tích dung dịch mạ; Phân tích thực phẩm.

Xem thêm

Khoáng vật học Silicat

Giáo trình khoáng vật học silicat cung cấp cho người đọc những kiến thức đại cương về tính chất quang học của tinh thể  cũng như việc nghiên cứu, xác định các tính chất quang học nhằm nhân biết loại tinh thể khoáng. Ngoài ra, giáo trình cũng đề cập đến các khoáng tồn tại trong các nguyên liệu và các sản phẩm silicat đại diện cho nhiều chủng loại khác nhau.

Xem thêm