10.000 câu đàm thoại Anh - Việt thông dụng Mastering coure modem english self leaning

Cuốn sách là tài liệu hướng dẫn đàm thoại tiếng Anh căn bản gồm khoảng 10 000 câu giao tiếp được trình bày theo trình độ từ sơ cấp ( Elementary Learners) tới nâng cao ( Advanced learners) được bao gồm rất nhiều tình huống giao tiếp trong đời thường, giao tiếp trong giao dịch kinh doanh. Mỗi tình huống giao tiếp đều được chia dưới nhiều hình thức đa dạng giúp bạn áp dụng thật đúng ngữ cảnh cần giao tiếp. Sách được biên dịch công phu cẩn thận có kèm theo đĩa CD do đúng người bản ngữ đọc để giúp bạn luyện giọng.

Xem thêm

Modem truyền số liệu

Modem là một trong những thiết bị tham gia rất lớn vào mạng số liệu công cộng. Theo thời gian vị trí của nó được khẳng định, đặc biệt là trong bối cảnh cực thịnh của mạng Internet hiện nay.

Xem thêm